Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

ascendenti [2011/06/27 13:58]
Eli
ascendenti [2017/08/01 17:43] (aktuální)
Shelagh
Řádek 2: Řádek 2:
-Ascendenti jsou bytosti s velkou mocí, což je zároveň jejich největší výhoda a neslabší místo. Ascendent vzniká ascendencí smrtelníka (případně nesmrtelníka, vizte třeba Jaghutské nebo Andijské ascendenty). Podmínky ascendence nejsou úplně jasné, rozhodně však je potřeba jakési nestandartní umění, které činní nějakou bytost výmečnou (například Anomander, typický příklad supersilného borce:-)) a to jí dovolí, většinou po smrti, postoupit v žebříčku moci o něco výš. Takováto bytost se stává nesmrtelnou věkem a velmi těžce zabitelnou běžnými prostředky. V Eriksonově světě to ale ani ascendenty nemají lehké, protože platí pravidlo že moc přitahuje pozornost jiné moci, takže pokud nějaká mocná bytost začne příliš používat svojí moc, ostatní mocní jí zpacifikují. Toto pravidlo platí i pro bohy. Ascendent se stává [[bohové|bohem]] ve chvíly, kdy ho někdo uctívá. Pokud však bohem být nechce, může uctívače odmítnout a zůstat "pouhým" ascendentem. Mohou také získat místo v balíčku draků, pokud náleží k nějakému dómu nebo jsou důležití pro aktuální dění. +Ascendenti jsou bytosti s velkou mocí, což je zároveň jejich největší výhoda a nejslabší místo. Ascendent vzniká ascendencí smrtelníka (případně nesmrtelníka, vizte třeba Jaghutské nebo Andijské ascendenty). Podmínky ascendence nejsou úplně jasné, rozhodně však je potřeba jakési nestandardní umění, které činní nějakou bytost výjimečnou (například Anomander, typický příklad supersilného borce:-)) a to jí dovolí, většinou po smrti, postoupit v žebříčku moci o něco výš. Takováto bytost se stává nesmrtelnou věkem a velmi těžce zabitelnou běžnými prostředky. V Eriksonově světě to ale ani ascendenty nemají lehké, protože platí pravidlo že moc přitahuje pozornost jiné moci, takže pokud nějaká mocná bytost začne příliš používat svojí moc, ostatní mocní jí zpacifikují. Toto pravidlo platí i pro bohy. Ascendent se stává [[bohové|bohem]] ve chvíli, kdy ho někdo uctívá. Pokud však bohem být nechce, může uctívače odmítnout a zůstat "pouhým" ascendentem. Mohou také získat místo v balíčku draků, pokud náleží k nějakému dómu nebo jsou důležití pro aktuální dění.
 
ascendenti.1309175885.txt.gz · Poslední úprava: 2011/06/27 13:58 autor: Eli
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki