Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

chapani_historie_a_reality [2010/11/16 10:08]
idle odkazy
chapani_historie_a_reality [2010/11/16 10:12] (aktuální)
idle
Řádek 5: Řádek 5:
Hlavně díky této skutečnosti se stává velmi relativním pojem historie. Na rozdíl od většiny ság podobného typu, nějaká "pevná verze," která by byla široce respektována jako pravdivá, v MKP vůbec neexistuje. Neexistuje dokonce ani shodný základ v oblastí mýtů o stvoření světa nebo vzniku života, každá rasa a dokonce i jednotlivé národy má vlastní pojetí, které se místy překrývá s jinými, mnohem častěji však razantně odlišuje, a žádnou nelze označit jako "jednoznačně správnou". Totéž platí o historických faktech, mnohdy i zcela zásadního významu. Sice je známo, k čemu "přibližně" došlo či jaké následky to mělo, ale definovat přesně časovou posloupnost a souvislosti s jinými událostmi je už velmi spekulativní. Přispívá k tomu také absence historických záznamů, neboť svět MKP zasáhla v minulosti řada katastrof globálního rozsahu (uměle vyvolané doby ledové, pád [[postava:Chromý bůh|Chromého boha]], apod.) při kterých byly zničeny celé civilizace i jejich technická infrastruktura. Dále svou negativní roli sehrála řada vleklých válek nebo kulturních konfliktů, kdy byla historie často zkreslována, mylně vykládána i zcela záměrně falšována, nehledě na "průměrné" výstřelky jako vypalování měst včetně knihoven a občasná genocida. Když se k tomu připočte ještě často nevyzpytatelný vliv magie a skutečnost, že některá kouzla dokáží zřejmě ovlivňovat mysl ve velkém měřítku, je jasné, že obrazy událostí ve světě MKP "mizí z dohledu" velice rychle. Hlavně díky této skutečnosti se stává velmi relativním pojem historie. Na rozdíl od většiny ság podobného typu, nějaká "pevná verze," která by byla široce respektována jako pravdivá, v MKP vůbec neexistuje. Neexistuje dokonce ani shodný základ v oblastí mýtů o stvoření světa nebo vzniku života, každá rasa a dokonce i jednotlivé národy má vlastní pojetí, které se místy překrývá s jinými, mnohem častěji však razantně odlišuje, a žádnou nelze označit jako "jednoznačně správnou". Totéž platí o historických faktech, mnohdy i zcela zásadního významu. Sice je známo, k čemu "přibližně" došlo či jaké následky to mělo, ale definovat přesně časovou posloupnost a souvislosti s jinými událostmi je už velmi spekulativní. Přispívá k tomu také absence historických záznamů, neboť svět MKP zasáhla v minulosti řada katastrof globálního rozsahu (uměle vyvolané doby ledové, pád [[postava:Chromý bůh|Chromého boha]], apod.) při kterých byly zničeny celé civilizace i jejich technická infrastruktura. Dále svou negativní roli sehrála řada vleklých válek nebo kulturních konfliktů, kdy byla historie často zkreslována, mylně vykládána i zcela záměrně falšována, nehledě na "průměrné" výstřelky jako vypalování měst včetně knihoven a občasná genocida. Když se k tomu připočte ještě často nevyzpytatelný vliv magie a skutečnost, že některá kouzla dokáží zřejmě ovlivňovat mysl ve velkém měřítku, je jasné, že obrazy událostí ve světě MKP "mizí z dohledu" velice rychle.
-Jako jediní "jistí" nositelé historických vědomostí tak zbývají [[:bohové a ascendanty|ascendenti]] nebo členové starších ras, kteří tyto události pamatují osobně. Ovšem mnozí v nich byli také osobně zainteresování, nezřídka v nijak lichotivé roli, takže jejich ochota sdělovat úplná či pravdivá fakta bývá dosti malá. Ve výsledku tak historie Malazského světa připomíná spíš hluboké šero, ve kterém se lesknou jen střípky a kde se skrývá ještě nejedno překvapení.+Jako jediní "jistí" nositelé historických vědomostí tak zbývají [[:bohové a ascendenty|ascendenti]] nebo členové starších ras, kteří tyto události pamatují osobně. Ovšem mnozí v nich byli také osobně zainteresování, nezřídka v nijak lichotivé roli, takže jejich ochota sdělovat úplná či pravdivá fakta bývá dosti malá. Ve výsledku tak historie Malazského světa připomíná spíš hluboké šero, ve kterém se lesknou jen střípky a kde se skrývá ještě nejedno překvapení.
 
chapani_historie_a_reality.1289898494.txt.gz · Poslední úprava: 2010/11/16 10:08 autor: idle
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki