Diskuze o chodbách

Změny postupně promítány do stránky o chodbách.

Takhle to chápu já: Chodby nejsou Krulova krev nýbrž tepny a žíly. On propůjčil své tělo k tomu(a značně se tím oslabil), aby zkrotil chaotickou energii držeb a dal ji jakýsi tvar, koryto v nemž by mohla téct. Chodby nejsou navázány na ascendenty, ale na Domy(bohové a ascendenty se mění, Domy zůstávají,např. Dom stínů existoval i bez Ammanase a Kotiliona jen byl řekněme v pozadí, nečinný, a stejně tak i chodba stínů). Měl jsem za to, že Krul takhle vytvořil jen některé chodby, totiž ty mladší. Ve Vichru smrti se ale ukázalo, že i samotná Starvald Demelain je dílem Krula(„komory v jeho srdci“ jak řekla Menandor). Asi jsem se dal moc ovlivnit (moc jsem věřil) Tistejským mýtům o stvoření(nebo jsem je špatně pochopil-ale přeci tvrdí „na počátku byla matka noc a chaos“ o žádném Krulovi ani držbách ani zmínky…?). Zdá se mi, že pojem Vysoká se vyskytoval pouze v prvních knihách(ale to možná lžu), nejčastěji právě ve spojitosti s Denul(„kdyby tu byl mág Vysoké Denul, tak bys to přežil, škoda že tu není“:D) Prosím opravte mne, pokud kecám, rád bych v tom měl jasno. Reader

Můj názor se od Readerova ještě trochu liší. Souhlasím s tím že chodby vedou v K'rullově těle (jestli jsou to cévy nebo maso, bych moc neřešil), ale nesouhlasím že zkrotil „chaotické“ držby. Protože držby už nejsou chaos. Jak se píše v MKP1 a pak v MKP3, nejdřív bylo toulání (snad Noc), pak držby a pak chodby, ale už samotnou bránu do Noci honí chaos. Tzn. že už toulání je řád a proto držby, které jsou ještě víc apsektem řádu nemohou být chaotické. Ono podle mě také nejsou chodby vázány na dómy, co třeba taková Starvald Demelain, té neodpovídá žádný dóm.
Když to tedy shrnu, tak si myslím že na začátku byl chaos, v něm nějak vznikla Matka Noc a K'rull. Ti společně nějak stvořili chodby, které vedou uvnitř K'rulova těla. Protože, a to by rozhodně nemělo chybět v textu o chodbách, chodby nejsou jen magie, ale celé světy jako třeba Tellan nebo samotná chodba Noci. Vůbec bych se nedivil, kdyby jsme se nakonec dozvěděli, že svět kde je Malazská říše, je také chodba. Vždyť Tiste Andii a Tiste Edur přišli na tento svět odjinud, nejspíš ze svých chodeb (TA potom co je Matka Noc odvrhla a TE potom co si svoji chodbu rozervali bojem o moc). Nesmíme také zapomínat na Ohnici, kde se vzala, je tento svět jen její sen, jaký je její vztah k chodbám a další otázky. Co mi moji teorii nabourává je mimo jiné existence chodby choasu…co to je? proč by měl K'rull v sobě chodbu chaosu…
Tady je citace z MKP3 strana 260: ..Mysl jí zaplavily obrazy, až se zapotácela. Temnota. Pak chaos, divoká, nesoustředěná síla, vesmír bez pocitů, bez vlády, bez významu. V tom víru se zmítaly jiné entity. Ztracené, vyděšené zrozením světla. Náhlé zaostření – bolest, kdy se otevírají žíly na zápěstí a ven se řine teplo – rázné vynucení pořádku, z jehož srdce se plnými proudy vylévá krev. To srdce má dvě komory – Kurald Galain, chodbu Matky noci – a Starvald Demelain, chodbu… draků. A ta krev – energie – nyní proudí žilami, tepnami, dělí se skrze veškerenstvo. Pak přišla myšlenka, při níž ji zamrazilo….Kdo zná… pravdu, K’rule?“ Ze když procházíme chodbami, cestujeme skrze tvé tělo. Že když natáhneme sílu z chodeb, vysáváme tvou krev? „Kdo to ví?“..
Další zajímavost ohledně chodeb jsou draci, každá chodba má svého draka a přitom všichni draci patří do Starvald Demelain
\\Archon

U těch držeb jsem se neobratně vyjádřil, jistě není to samotný chaos, ale přesto to k němu má mnohem blíže nežli chodby. Nebyla někde zmíňka ohledně toho, že starší bohové přišli do světa odkudsi odjinud, stejně jako chromý bůh( ale mnohem dříve)?. Starvald Demelain může mít svůj Dom pouze je nečinný tak dlouhou dobu, že o něm nikdo ani neví. Ten úryvek mi nedával smysl a proto jsem si našel v knihe celý kontext. Musím uznat, že tápu. Já myslel, že svět existoval dlouhou dobu bez chodeb, například magie Eresal z nich určitě nečerpala. Jak je tedy, možné, že Krul dal chaosu formu skrze své tělo? Nebyla to od Krula pouhá demagogie, pouhá část pravdy či dokonce lež? Znovu se tedy vracím k tomu odkud Krul a ostatní starší přišli? Přišli najednou nebo byl Krul prvním příchozím?

Jistě, Andiové přišli na svět chodbou noci, do které teď mohou sice zasahovat, ale nejsou její součástí(proto ten stovky tisíc let trvající mindrák:D). Ohledně té chodby chaosu tápu, já myslel, že se chaos vyskytuje ve vrstvách mezi chodbami a občas jimi může prostoupit. Reader

Tu chodby chaosu beru zpět, po určitém hledání jsem dospěl k názoru, že je to chodba vyskytující se pouze v MKP1 - tedy chyba (jako další tzv GotMismy). Neřekl bych že Krul přednáší nějakou demagogii, v mnoha dalších knihách je potvrzeno, že on je tvůrce. Ale je tu samozřejmě problém, jak vznikla Starvald Demelain. Co se týče Eresal, ta mi osobně vadí nejvíce, přijde mi to jako dvě spojené teorie vzniku světa, jedna „chodbová“ a druhá „eresal“.
Ohledně starších bohů je výborný úryvek v MKP6, něco kolem 65-70 strany, rozhovor Kotiliona a 3 uvězněných draků (citaci nepředložím, protože tuto knihu mam jen knižně a ne digitálně). Mimo jiné je tam zmíněno, že starší bohové jsou živelné síly a pocházejí z různých světů. Kotilion se také ptá jestli je chromý bůh starší, na což draci zarytě mlčí. Je tam také zmíněno že před chodbami byly tyto živelné síly/starší bohové neviditelní, protože je vlastnost Matky Noci, že vládne sama. Mimochodem Pomezičník tam také o sobě prohlásí, že je živelná síla, tedy že je naroven starším bohům. Dovolil bych si taky trochu aspektovat starší bohy - Kilmandaros mi dle popisu přijde jako země (i když co s ohnicí), Mael je jasně moře, Krull by byl tedy magie, Pomezičník snad smrt?
Archon

Zdravím pánové, osobně čtu teprve druhou knihu, ale fungování chodeb a celý systém magie mě dost zajímal, tak jsem hledal různé zdroje vysvětlení. Odpověď na zdejší dohady jsem našel asi zde: http://malazan.wikia.com/wiki/Malazan_Book_of_the_Fallen. Osobně jsem to pochopil tak, že doba bloudění byla ještě před vznikem chodeb a držeb. V této pradávné historii byla moc chaoticky roztroušená a tehdejší mágové byly v podstatě pouze postavy s tak vyspělým intelektem, že si dokázali podrobit méně vyspělé organismy pomocí ovládnutí jejich duše, což jim dodávalo primitivní ale obří sílu. Vzhledem k chaosu však tato magie nebyla konstantní. Proto byly vytvořeny Azath domečky, které fungovaly jako kotvy v chaosu a poutaly na sebe sílu. Takto vzniklá soustředění moci jsou prvním semínkem řádu, což umožnilo vznik držeb. Hlavní rozdíl mezi držbou a chodbou je v tom, že držby jsou právě ty alternativní světy, obsahující různé zdroje moci a různé rasy. Podle mě z těchto světů přišly starší bohové jako Krull atd, a nebo tyto světy samy vytvořily… Když pak Krull jednal s elementem, povedlo se mu objevit nový druh moci tím, že použil své tělo jako nádobu, kterou protékají chodby. Chodby nejsou tak mocné jako držení a nemusí nutně mít obyvatele, ani boha. Obecně mi přijde, že bohové, ať už starší, nebo mladší jsou prostě jen obyčejní mágové, kteří tak vynikaly ve svém umění, že se stali nesmrtelnými a díky své moci i uctívanými. V poslední knize by měla být zmínka o nové sadě chodeb, vytvořených Icariem. - IdzIk

 
chodby_diskuze.txt · Poslední úprava: 2015/04/24 14:18 autor: IdzIk
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki