Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

d_iversove [2010/03/23 13:42]
knedle
d_iversove [2010/11/16 10:16] (aktuální)
idle oprava odkazu
Řádek 14: Řádek 14:
až šílenství. Riziko této regrese přitom roste právě s jeho silou a duševní až šílenství. Riziko této regrese přitom roste právě s jeho silou a duševní
stav některých nejmocnějších d´iversů je tak pokládán za přinejmenším diskutabilní. stav některých nejmocnějších d´iversů je tak pokládán za přinejmenším diskutabilní.
-To působí znepokojivě zejména ve světle faktu, že řada z nich aktivně usilovala o [[bohove a ascendanty|ascendanci]] +To působí znepokojivě zejména ve světle faktu, že řada z nich aktivně usilovala o [[bohove a ascendenty|ascendenci]]
a byly zaznamenány případy jejich uctívání primitivnějšími národy či kmeny, které je a byly zaznamenány případy jejich uctívání primitivnějšími národy či kmeny, které je
považovali za své bohy. považovali za své bohy.
 
d_iversove.1269348124.txt.gz · Poslední úprava: 2010/03/23 13:42 autor: knedle
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki