Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

forkrul_assail [2012/02/22 13:45]
idle žádost o upřesnění
forkrul_assail [2012/08/17 22:06] (aktuální)
BorgDog
Řádek 13: Řádek 13:
Spoiler z [[kniha:půlnoční vlny|MKP5 - Půlnočních vln]]: Spoiler z [[kniha:půlnoční vlny|MKP5 - Půlnočních vln]]:
-<WRAP spoiler>Druhý Forkrul Assail, muž, který se označil stejným jménem, byl neznámým magickým způsobem přiveden k životu během války mezi [[Tiste Edur]] a Lederem. Šlo o neschválenou akci, kterou vykonala odpadlá jednotka lederské armády. Forkrul Assail poté tuto jednotku kompletně vyvraždil. Následně došlo ke střetu s [[Tiste Edur]], kde pouze přítomnost obřích démonů [[Kenryll’ah]] zabránila stejnému výsledku. Klidnost posléze uprchl, byl démony pronásledován a hozen do propasti. Jeho další osud není znám. </WRAP>+<WRAP spoiler>Druhý Forkrul Assail, muž, byl neznámým magickým způsobem přiveden k životu během války mezi [[Tiste Edur]] a Lederem. Šlo o neschválenou akci, kterou vykonala odpadlá jednotka lederské armády. Forkrul Assail poté tuto jednotku kompletně vyvraždil. Následně došlo ke střetu s [[Tiste Edur]], kde pouze přítomnost obřích démonů [[Kenryll’ah]] zabránila stejnému výsledku. Klidnost posléze uprchl, byl démony pronásledován a hozen do propasti. Jeho další osud není znám. </WRAP>
Spoiler z [[kniha:půlnoční vlny|MKP8 - Daně pro ohaře]]: Spoiler z [[kniha:půlnoční vlny|MKP8 - Daně pro ohaře]]:
<WRAP spoiler>Situací na kontinentu Assail byl znepokojen i pán Tiste Andii, Anomander Dlouhý vlas. Vyslal svého přítele Endesta Silanna, aby posoudil zdejší situaci a podal zprávu, zda situace vyžaduje jeho osobní intervenci. Endest Silann nicméně došel k závěru, že Assailské "šílenství" je prozatím omezeno pouze na jejich vlastní kontinent a nehrozí bezprostřední eskalací do zbytku světa, proto se Anomander rozhodl nezasahovat. </WRAP> <WRAP spoiler>Situací na kontinentu Assail byl znepokojen i pán Tiste Andii, Anomander Dlouhý vlas. Vyslal svého přítele Endesta Silanna, aby posoudil zdejší situaci a podal zprávu, zda situace vyžaduje jeho osobní intervenci. Endest Silann nicméně došel k závěru, že Assailské "šílenství" je prozatím omezeno pouze na jejich vlastní kontinent a nehrozí bezprostřední eskalací do zbytku světa, proto se Anomander rozhodl nezasahovat. </WRAP>
 
forkrul_assail.txt · Poslední úprava: 2012/08/17 22:06 autor: BorgDog
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki