Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

jaghuti [2011/06/24 10:40]
Gwin válka se smrtí
jaghuti [2011/06/24 10:44] (aktuální)
Gwin
Řádek 7: Řádek 7:
Zvláštností Jaghutů bylo, že netvořili organizovanou společnost. Neexistovala žádná jaghutská města ani říše, Jaghuti žili samotářsky nebo jen v malých rodinných skupinkách. Důvodem pro to byla právě moc, kterou každý z nich disponoval a která by v případě konfliktu ve velkém mohla způsobit zkázu celého světa - dá se říct, že Jaghuti brali vzájemné odloučení jako nezbytnost v zájmu bezpečnosti všech a nejvíc ze všeho se obávali vlastní touhy po moci. Bohužel, když se na pláních objevily první primitivní lidské kmeny Imassů, mezi Jaghuty povstali tyrani, kteří je neváhali zotročovat a dokonce se označovat za jejich bohy. Nakonec to vedlo ke vzniku [[T´lan Imass]] a začátku [[jaghutské války|jaghutských válek]], které znamenaly konec této rasy, třebaže skutečných tyranů byla mezi nimi zřejmě jen hrstka a většina Jaghutů jejich chování odsuzovala nebo dokonce proti nim bojovala na straně Imassů. Zvláštností Jaghutů bylo, že netvořili organizovanou společnost. Neexistovala žádná jaghutská města ani říše, Jaghuti žili samotářsky nebo jen v malých rodinných skupinkách. Důvodem pro to byla právě moc, kterou každý z nich disponoval a která by v případě konfliktu ve velkém mohla způsobit zkázu celého světa - dá se říct, že Jaghuti brali vzájemné odloučení jako nezbytnost v zájmu bezpečnosti všech a nejvíc ze všeho se obávali vlastní touhy po moci. Bohužel, když se na pláních objevily první primitivní lidské kmeny Imassů, mezi Jaghuty povstali tyrani, kteří je neváhali zotročovat a dokonce se označovat za jejich bohy. Nakonec to vedlo ke vzniku [[T´lan Imass]] a začátku [[jaghutské války|jaghutských válek]], které znamenaly konec této rasy, třebaže skutečných tyranů byla mezi nimi zřejmě jen hrstka a většina Jaghutů jejich chování odsuzovala nebo dokonce proti nim bojovala na straně Imassů.
-Jaghutové vedli pouze jednu opravdovou válku, která je zničila dříve než přišli Imassové. Této války zúčastnil celý jaghutský lid, armády o počtu sto milionů jedinců. Bojovali proti samotné smrti. (zdroj [[kniha:daň pro ohaře|MKP 8]])+Jaghutové vedli pouze jednu opravdovou válku, která je zničila dávno před příchodem Imassů. Této války se zúčastnil celý jaghutský lid, armády o počtu sto milionů jedinců. Bojovali proti samotné smrti. (zdroj [[kniha:daň pro ohaře|MKP 8]])
V současnosti z rasy Jaghutů zbývá jen pár rozptýlených, izolovaných jedinců, kteří jsou buď uvěznění jako "správci" v [[azathy|azathských domech]] nebo neustále putují a skrývají se před T´lan Imass, stále odhodlanými zabít bez milosti každého Jaghuta, na kterého narazí. V současnosti z rasy Jaghutů zbývá jen pár rozptýlených, izolovaných jedinců, kteří jsou buď uvěznění jako "správci" v [[azathy|azathských domech]] nebo neustále putují a skrývají se před T´lan Imass, stále odhodlanými zabít bez milosti každého Jaghuta, na kterého narazí.
Později výraz Jaghuti zdegeneroval na [[Džhagové]] nebo [[Šurlové]] (zdroj [[kniha:Měsíční zahrady|MKP 1]]) Později výraz Jaghuti zdegeneroval na [[Džhagové]] nebo [[Šurlové]] (zdroj [[kniha:Měsíční zahrady|MKP 1]])
 
jaghuti.1308904802.txt.gz · Poslední úprava: 2011/06/24 10:40 autor: Gwin
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki