Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

jednotka:malazske_vojsko [2010/03/21 20:40]
archon
jednotka:malazske_vojsko [2010/03/22 09:26] (aktuální)
idle
Řádek 1: Řádek 1:
====== Malazské vojsko ====== ====== Malazské vojsko ======
-Na kontinentě [[:zemepis:Genabakis]] operují tyto vojenské svazy:+Na kontinentě [[zemepis:Genabakis]] operují tyto vojenské svazy:
  * [[jednotka:2. armáda]], 5. armáda a 6. armáda pod vedením vrchní pěsti [[postava:Dujek Jednoruky|Dujeka Jednorukého]]   * [[jednotka:2. armáda]], 5. armáda a 6. armáda pod vedením vrchní pěsti [[postava:Dujek Jednoruky|Dujeka Jednorukého]]
-  * [[jednotka:7. armáda]] pod vedením vrchní pěsti [[:postava:Coltain|Coltaina]] +  * [[jednotka:7. armáda]] pod vedením vrchní pěsti [[postava:Coltain|Coltaina]] 
-  * [[jednotka:14. armáda]] pod vedením pobočnice [[:postava:Tavore]], přepravená na [[:zemepis:Sedmiměstí]], Arenu aby potlačila povstání Smršť a [[postava:Sha'ik]]+  * [[jednotka:14. armáda]] pod vedením pobočnice [[postava:Tavore]], přepravená na [[zemepis:Sedmiměstí]], Arenu aby potlačila povstání Smršť a [[postava:Sha'ik]]
===== Struktura armády ===== ===== Struktura armády =====
Řádek 22: Řádek 22:
== Legie == == Legie ==
  * velitel pěst, zástupce komandant   * velitel pěst, zástupce komandant
-  * jednotky setnin, 8.legie měla 9 setnin+  * jednotky setnin, 8. legie měla 9 setnin
== Armáda == == Armáda ==
Řádek 29: Řádek 29:
   
== Malazské vojsko == == Malazské vojsko ==
-  * nejvyšší velitel císařovna [[postava:Laseen]], druhý nejvyšší post Pobočnice+  * nejvyšší velitel císařovna [[postava:Laseen]], druhý nejvyšší post [[:Pobočnice]]
== Paralelní vojenské struktury == == Paralelní vojenské struktury ==
-  * [[jednotka:spár|Spár]] - assasinové a zvědové rozděleni do ruk (po 5), vrchním velitelem je Mistr Spáru, odpovídající se přímo císořovně. Spárové operují skrytě, mimo jiné i proto, že k nim vojáci chovají silné antipatie+  * [[jednotka:spár|Spár]] - assasinové a zvědové rozděleni do ruk (po 5), vrchním velitelem je Mistr Spáru, odpovídající se přímo císařovně. Spárové operují skrytě, mimo jiné i proto, že k nim vojáci chovají silné antipatie
  * kádry mágů - v minulosti existovali celé jednotky mágů, po ztrátách během tažení jsou většinou mágové rozděleni mezi jednotlivé oddíly. Společně čarují když je potřeba většího magického obřadu, například při obléhání či velké bitvě.   * kádry mágů - v minulosti existovali celé jednotky mágů, po ztrátách během tažení jsou většinou mágové rozděleni mezi jednotlivé oddíly. Společně čarují když je potřeba většího magického obřadu, například při obléhání či velké bitvě.
  * sapéři - nebo také ženisté, podobná situace jako u kádrů. Po začlenění [[predmet:moranthska munice|moranthské munice]] do výzbroje je větší shromáždění sapérů příliš nebezpečné. Navíc jsou využívání jako protipěchotní podpora mariňáckých jednotek - spojení kuší a granátů je velmi účinné. Proto v současnosti neexistují v Malazské armádě ryze sapérské jednotky. Dočasné spojování do větších skupin je při nárazových akcích, kdy mají za cíl ničit hradby, stavět mosty, nastražovat pasti.   * sapéři - nebo také ženisté, podobná situace jako u kádrů. Po začlenění [[predmet:moranthska munice|moranthské munice]] do výzbroje je větší shromáždění sapérů příliš nebezpečné. Navíc jsou využívání jako protipěchotní podpora mariňáckých jednotek - spojení kuší a granátů je velmi účinné. Proto v současnosti neexistují v Malazské armádě ryze sapérské jednotky. Dočasné spojování do větších skupin je při nárazových akcích, kdy mají za cíl ničit hradby, stavět mosty, nastražovat pasti.
Řádek 42: Řádek 42:
\\ \\
\\ \\
-Běžní vojáci jsou profesionálové s moderním výcvikem, pobírají pravidelný žold a mají dobré vybavení. Velení je průžné a Dassemova doktrína předpokládá velitelské porady a zhodnocení nepřátelské taktiky. Díky tomu je malazská armáda schopna úspěšně použít protitaktiku jak na disciplinovanou falangu tak na barbarskou jízdu.+Běžní vojáci jsou profesionálové s moderním výcvikem, pobírají pravidelný žold a mají dobré vybavení. Velení je pružné a Dassemova doktrína předpokládá velitelské porady a zhodnocení nepřátelské taktiky. Díky tomu je malazská armáda schopna úspěšně použít protitaktiku jak na disciplinovanou falangu, tak na barbarskou jízdu.
\\ \\
\\ \\
Řádek 48: Řádek 48:
\\ \\
\\ \\
-Aby dobyvačné tažení fungovalo a zbytečně se nezdržovalo udržováním velkých posádek v obsazených městech je potřeba mít dobře zvládnutý plán na asimilaci poražených obyvatel. Po dobytí města se armáda co nejrychleji přesune dále, téměř nedochází k rabování či jiným aktivitám pobuřující civilisty. Po odtáhnutí armády se velení ujímají civilní složky, ty za pomoci [[jednotka:spar|Spáru]] zlikvidují a převezmou černý trh. Dále je očerněna bývalá šlechta a předhozena lůze, tím se ukojí žízeň po krvi davu a navíc získají finanční prostředky pro restrukturalizaci oblasti. Následuje zprovoznění obchodu a potlačení kriminality. A tak jsou všichni spokojeni a nespokojenost se záborem je minimální.+Aby dobyvačné tažení fungovalo a zbytečně se nezdržovalo udržováním velkých posádek v obsazených městech, je potřeba mít dobře zvládnutý plán na asimilaci poražených obyvatel. Po dobytí města se armáda co nejrychleji přesune dále, téměř nedochází k rabování či jiným aktivitám pobuřujícím civilisty. Po odtáhnutí armády se velení ujímají civilní složky, ty za pomoci [[jednotka:spar|Spáru]] zlikvidují a převezmou černý trh. Dále je očerněna bývalá šlechta a předhozena lůze, tím se ukojí žízeň po krvi davu a navíc získají finanční prostředky pro restrukturalizaci oblasti. Následuje zprovoznění obchodu a potlačení kriminality. A tak jsou všichni spokojeni a nespokojenost se záborem je minimální.
 
jednotka/malazske_vojsko.txt · Poslední úprava: 2010/03/22 09:26 autor: idle
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki