Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

jednotka:palici_mostu [2010/04/26 22:34] (aktuální)
archon vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Paliči mostů ======
 +
 +Elitní část malazské armády vzniklá za Sedmiměstského tažení. Seskupena byla po dobytí G’danisbanu, kdy měla dostihnout skupinu mágů. Během pronásledování přes Raraku byla tato nesourodá skupinka vojáků přetavena v něco víc. Vznik je podrobně popsán v MKP3 během rozhovoru mezi [[postava:whiskeyjack|Whikeyjackem]] a [[postava:anomander dlouhy vlas|Anomanderem]]. Postupně byla setnina doplněna až na legii.
 +\\
 +\\
 +Po tažení v Sedmiměstí se účastnili potlačení povstání v Myší díře v městě Malaz při zákazu "domácké" magie. Po povstání byla tato legie odvelena do Genabackis, kde o síle přes tisíc vojáků tvořila podstatnou část 2. armády.
 +\\
 +\\
 +MKP1 <wrap spoiler>Během obléhání Dřevnova byla tato legie pověřena podkopáním hradeb, při magické přestřelce byly tunely zavaleny a přežilo jen pár desítek vojáků. Po této katastrofě byla jednotka změněna na útočnou setninu, měla za úkol podrýt morálku a obranu Dárudžihstánu. </wrap>
 +
 +MKP2 <wrap spoiler>[[postava:Šumař]] pomohl dítěti Tannoského poutníka duší, kněze s nemalou mocí. Ten za to věnoval Paličům mostů tannoskou píseň.</wrap>
 +
 +MKP3 <wrap spoiler>Po předstíraném přejití 2.armády do ilegality a spojením s vojem [[postava:caladan chmur|Caladana Chmura]], byla jednotka Paličů pověřena diverzní akcí v městě Korál. Během této akce došlo v jednotce ke velkým ztrátám, přeživší byli potichu uvolněni z armády. Veteráni se přesunuli do Dárudžihstánu, kde si založili hospodu.</wrap>
 +
 +MKP4 <wrap spoiler>Voják Šumař se nechal znovu naverbovat do 14. armády, která měla za úkol potlačit povstání v Sedmiměstí. Během tažení se dostal až zpět na Raraku. Tím se uzavřel kruh a Tannnoská píseň začala působit - celá jednotka ascendovala.</wrap>
 +
 
jednotka/palici_mostu.txt · Poslední úprava: 2010/04/26 22:34 autor: archon
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki