Rudé čepele

Rudé čepele (v originále Red Blades) jsou extremistická promalazská milice operující na území Sedmiměstí okupovaném Malazskou říší. Nepodléhá velení malazské armády, které se od něj vyjma výjimečných situací zcela distancuje, jde o samostatnou dobrovolnickou gardu. Ta sice podporuje zájmy Malazské říše, jenže Rudé čepele jsou proslulé brutálními zastrašovacími či násilnými výpady namířenými i proti civilnímu obyvatelstvu okupovaných území v takové míře, k jaké se malazská armáda zpravidla nikdy neuchyluje. To na druhou stranu poskytuje malazské okupační správě možnost udržet si „čisté ruce“ a nechat Rudé čepele udělat špinavou práci, hlavně z toho důvodu je jejich organizace tolerována. Také je vysoce pravděpodobné, že Rudé čepele provedli některé akce na tajný rozkaz a za podpory Spárů. U domácích obyvatel pak představují nejnenáviděnější spodinu, sortu zrádců posuzovaných ještě hůře než samotní Malažané.

Hodnotit Rudé čepele z morálního hlediska je podobně obtížné jako hodnotit celou malazskou okupaci Sedmiměstí. Není pochyb, že šlo o násilný akt, při kterém Malažané rozvrátili celou místní domorodou kulturu. Na druhou stranu přinesli obyvatelům řadu civilizačních výhod, takže životní úroveň na okupovaných územích spíše stoupla. Také vymýtili řadu dříve běžných barbarských tradic, především všelijaké kulty často provádějící lidské nebo dokonce dětské oběti a zavedli základní sociální služby, díky kterým bylo zachráněno mnoho životů. Ačkoliv je mezi Rudými čepelemi plno hrdlořezů libujících si v násilí, řada jejich členů se rekrutuje právě z lidí, kteří mají oprávněně důvody cítit k malazské říši vděčnost poté, co se jim ze strany rodin či spoluobčanů celý život dostávalo pouze toho nejhoršího. Další nenávist a pohrdání v nich pak jen utvrzuje jejich přesvědčení a podněcuje stejně kruté odvetné akce. Ideálním ukázkou je například kapitánka Rudých čepelí Lostara Yil.

 
jednotka/rude_cepele.txt · Poslední úprava: 2010/03/13 13:20 autor: idle
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki