Šedé meče

Žoldácká jednotka zasvěcená (najdeme lepší výraz?) kančímu bohu Fenerovi.

Najatá knížetem Dželarkanem k obraně Capustanu před Pannionským vojskem. Síla jednotky před začátkem obléhání byla 7000 vojáků.

Struktura velení:

  • Smrtelný meč - hlavní velitel jednotky - Bruchalian
  • Válečný kůň - hlavní kněz boha, léčitel - Karnadas
  • Nezdolný štít - velitel vojenských operací (obrany), také přejímá „bolest“/dává „odpuštění“ (či co to vlastně bylo) - Itkovian

Vývoj jednotky:

MKP3

Při obraně Capustanu téměř vyhlazena, z velení přežil jen Nezdolný štít Itkovian , počet přeživších: FIXME

Po pádu FIXME Fenera byla jednotka zaslíbena jinému bohu - bohům: pán zimy (vlčí duch) Togg a vlčice zimy Fanderay.

Itkovian se od Šedých mečů odloučil

vzniklo nové uspořádání velení

  • Nezdolný štít - rekrut capustanka Velbara
  • Válečný jezdec - seržant Norul (FIXME - nevím zda to nemám naopak)
  • Smrtelný meč - velitelem jednotky, pak Anaster, do jehož těla se přenesla osoba Toca Mladšího - ale radost z toho neměl…

Do svých řad začali nabírat jako rekruty přeživší Tenescowri

 
jednotka/sede_mece.txt · Poslední úprava: 2010/03/09 16:16 autor: knedle
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki