K'Chain Che'Malle

Chodba: Kashan

Možná vůbec první inteligentní rasa v malazském universu a také jediná vyloženě nehumanoidní. Rasa plazů se silně matriarchálně a matrilineárně orientovanou společností podobnou třeba mravencům. Matrona (královna úlu) má magické schopnosti celé své rodiny a proto je její moc větší než mnohých bohů, kouzla K'Chain Che'Malle se přitom zakládají netypicky na lidmi neslyšitelných zvucích. Předpokládá se, že dokonce blokovali příchod starších bohů na tento svět. Jednotliví matronini potomci jsou specializovaní podobně jako je tomu u mravenčích kast, pro boj, pro stavbu atd. K'Chain Che'Malle vyhynuli dávno před vzestupem Jaghutů (které si držely jako otroky), T’lan Imass a Forkrul Assail, pravděpodobně jednak v důsledku vnitřních konfliktů, ale také vyhlazování ze strany tehdy ještě spojených národů Tiste, kteří s nimi vedli zřejmě velmi krvavé války.

Důvod vymření (MKP 3):

V minulosti se Matrony rozhodly znovu přivést na svět kdysi vymřelou kastu, pro nedostatek jmen učenci nyní nazývaných „krátkoocasí“ (správně se jmenují K'Chain Nah'ruk). Ti ovšem nebyli tak ovladatelní jako ostatní kasty a vzbouřili se. Hlavní trumf krátkoocasých byly tzv nebetvrze = létající skály (zachovalo se jich jen pár, např. Měsíční kámen). Z těchto nebetvrzí bombardovali krátkoocasí své dlouhoocasé příbuzné. Následovala vleklá občanská válka, kdy zejména kouzla při ni použitá výrazně přispěla k vymření celé rasy.

Budoucnost (MKP 7):

Je možné že K'Chain Che'Malle nevymřeli zcela. Na Lederském kontinentě se objevili živí lovci K'ell a navíc severní pobřeží tohoto kontinentu je pravidelně zaplavováno genetickou informací K'Chain Che'Malle, která občas pronikne do lidských plodů a rodí se zmutovaní hybridi částečně lidé a částečně plazi, MKP9
tohle je potvrzeno v MKP9.

Potomci

  • lovci K'ell - prvorození z každé snůšky, bojovníci, vysocí a velmi rychlí, běhající po zadních nohách s dlouhým ocasem používaným pro udržení rovnováhy → běhají předklonění. Ze zápěstí předních končetin jim vycházejí dlouhé meče.
  • krátkoocasí
 
k_chain_che_malle.txt · Poslední úprava: 2010/06/08 21:33 autor: dolejs1111
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki