Kádr

Pojmem kádr se v malazském univerzu označuje organizované, zpravidla bojové uskupení čarodějů. Počet členů kádru může být různý, nejčastěji se objevují čtyři, šesti nebo dvanáctičlenné. V čele kádru nejčastěji stojí velemág, vzácně se však vyskytly i kádry složené pouze z velemágů - takový vykonal kdysi například obřad povolání Chromého boha. Každý čaroděj v kádru má většinou jinou specializaci a jejich spolupráce nejvíce připomíná spolupráci hráčů v orchestru. Pokud je kádr dobře „secvičen,“ jeho společná síla daleko přesahuje součet sil všech jednotlivých členů a dokáže samotný celkem snadno zničit celou nepřátelskou armádu. Z toho plyne jeho vysoká strategická důležitost pro obránce i útočníky. Magické kádry bývají pokládány za hlavní sílu vojska.

 
kadr.txt · Poslední úprava: 2010/03/13 13:37 autor: BorgDog
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki