Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

kniha:pad_svetla [2018/06/26 07:28] (aktuální)
nezmar159 vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Stvoření temnoty ======
 +^autor: |Steven Erikson|
 +^série: | Charkanaská trilogie |
 +^díl: |2|
 +^Originální název: | Fall of Light |
 +^odkazy: | [[http://www.legie.info/kniha/17863-pad-svetla|Legie]],\\  [[http://www.talpress.cz/na-trhu/steven-erikson-pad-svetla/|Talpress]],\\  [[http://www.steven-erikson.com/index.php/fall-of-light-excerpt/|steven-erikson.com]] |
 +
 +===== Shrnutí děje (bez spoileru) =====
 +
 +Zima je zlá. V Kurald Galain hrozí občanská válka, protože Urusanderova armáda již vytáhla proti Charkanas a pod velením nelítostného Hunna Raala hodlá svrhnout Chotě Matky noc Dracona a na trůn po boku živoucí bohyně chce dosadit samotného Urusandera. Ti, kdo se mohou postavit vzbouřencům do cesty, jsou oslabení a nejednotní - a bez vedení, protože Anomander se vydal hledat ztraceného bratra. Silchas Zmar se tedy rozhodne shromáždit domovoje vysoce urozených rodin místo něj a také vzkřísit legendární Hustskou legii, ale čas není na jeho straně.
 +\\
 +A daleko na západě se sbírá podivné vojsko. Hledá nepřítele bez těla, na místě, které nikdo nedokáže najít. Přesto volání mistra Kápě vyslyšeli mnozí a dávno opuštěné město v Omtose Phellack se stává novým domovem hordě příchozích: Psím běžcům z jihu, džheckým válečníkům i cizincům s modrou pletí, připlouvajícím přes moře, aby mistrovi Kápě nabídli své meče. A ze vzdálených hor a osamělých údolí na severu přicházejí Thel Akai, aby se mohli zúčastnit této zdánlivě nemožné války. Brzy se s tasenými zbraněmi a pod praporci živých vydají pronásledovat samotnou smrt.
 +\\
 +Takové události věstí chaos a do této říše navíc proniká magie jako krev z mnoha ran. Magie nespoutaná, tajemná a divoká, která začíná bezuzdně řádit, a po její stopě se vydávají nové i prastaré bytosti. Bude ještě ve světě zkaženém kouzly existovat skutečná čest?
 +\\
 +\\
 
kniha/pad_svetla.txt · Poslední úprava: 2018/06/26 07:28 autor: nezmar159
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki