Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

narody_lederu [2010/05/24 16:30]
dolejs1111
narody_lederu [2010/05/25 10:13] (aktuální)
idle
Řádek 2: Řádek 2:
Seznam menších kmenů a národů žijících na kontinentě [[zemepis:Leder]] Seznam menších kmenů a národů žijících na kontinentě [[zemepis:Leder]]
-^Název ^ Umístění ^ Vzhled ^ Postavy ^Charakteristika a historie ^ +^Název ^EN název ^Umístění ^ Vzhled ^ Postavy ^Charakteristika a historie ^ 
-|Džhekové|severní ledové pláně|  |  |  | +|Džhekové|Jheck(?)|severní ledové pláně|  |  |  | 
-|Faraedové| |  |  |byli asimilováni Ledeřany| +|Faraedové| | |  |  |byli asimilováni Ledeřany| 
-|Fentové| |  |  |byli asimilováni Ledeřany| +|Fentové| | |  |  |byli asimilováni Ledeřany| 
-|Ledeřané| |  |bratři Teholové|národ vládnoucí lederské říši, podmaňuje si všechny okolní kmeny| +|Ledeřané|Letherii | |  |bratři Teholové|národ vládnoucí lederské říši, podmaňuje si všechny okolní kmeny| 
-|Mekrosové| |oceán mezi Lederem a Assailem|[[postava:Withal]]|stavějí obrovská plovoucí města, ve kterých celý národ žije| +|Mekrosové|Meckros| |oceán mezi Lederem a Assailem|[[postava:Withal]]|stavějí obrovská plovoucí města, ve kterých celý národ žije| 
-|Nerekové| |  |  |byli asimilováni Ledeřany| +|Nerekové| Nerek| |  |  |byli asimilováni Ledeřany| 
-|Oulané|Oulanské pustiny|  |[[postava:Rudomask]]|kmen kočovných pastevců, v současnosti téměř vyhlazen Ledeřany, kteří jim kradou stáda a zabírají půdu| +|Oulané|Awl|Oulanské pustiny|  |[[postava:Rudomask]]|kmen kočovných pastevců, v současnosti téměř vyhlazen Ledeřany, kteří jim kradou stáda a zabírají půdu| 
-|Tarthenalové| |  |[[postava:Ublala Pung]]|byli asimilováni Ledeřany, potomci Toblakajů| +|Tarthenalové| Tarthenal| |  |[[postava:Ublala Pung]]|byli asimilováni Ledeřany, potomci Toblakajů| 
-|Třasové| |  |[[postava:Yan Tovis]]|starobylý národ který téměř vymřel, mají částečně Andijskou krev|+|Třasové| Shake| |  |[[postava:Yan Tovis]]|starobylý národ který téměř vymřel, mají částečně Andijskou krev|
 
narody_lederu.txt · Poslední úprava: 2010/05/25 10:13 autor: idle
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki