Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

pobocnice [2010/03/13 19:11]
BorgDog
pobocnice [2010/03/15 09:46] (aktuální)
idle
Řádek 1: Řádek 1:
-Pobočnice je zvláštní výkonná funkce v Malazské říši. V podstatě jde o přímou zástupkyni císařovny jednající jejím jménem a požívající bezvýhradné důvěry. Má pravomoc velet armádám, stejně jako možnost dle uvážení jmenovat i sesazovat důstojníky až do hodnosti Vrchní pěsti. Také jsou ji podřízeni všichni agenti Spáru, její rozkaz má na celém území Malazské říše váhu zákona. Pobočnice bývá vysílána buď samostatně nebo jako velitelka armády řešit situace, které mohou ovlivnit samotnou podstatu existence Malazské říše. Symbolem jejího postavení je otataralový meč díky kterému je prakticky imunní vůči magii. Není známo, zda jde o funkci, kterou mohou z vůle císařovny vykonávat výhradně ženy nebo je tento fakt jen shodou okolností.+====== Pobočnice ====== 
 + 
 +Pobočnice je zvláštní výkonná funkce v Malazské říši. V podstatě jde o přímou zástupkyni císařovny jednající jejím jménem a požívající bezvýhradné důvěry. Má pravomoc velet armádám, stejně jako možnost dle uvážení jmenovat i sesazovat důstojníky až do hodnosti Vrchní pěsti. Také jsou podřízeni všichni agenti [[jednotka:spár|Spáru]], její rozkaz má na celém území Malazské říše váhu zákona. Pobočnice bývá vysílána buď samostatně nebo jako velitelka armády řešit situace, které mohou ovlivnit samotnou podstatu existence Malazské říše. Symbolem jejího postavení je [[predmet:otataral|otataralový]] meč, díky kterému je prakticky imunní vůči magii. Není známo, zda jde o funkci, kterou mohou z vůle císařovny vykonávat výhradně ženy, nebo je tento fakt jen shodou okolností. 
 + 
 +V době, kdy se odehrávají [[kniha:Měsíční zahrady]], je pobočnicí [[postava:Lorn]]. 
 + 
 +[[kniha:dům mrtvých|MKP2]]: 
 +<WRAP spoiler>Poté, co byla [[postava:Lorn]] zabita během akce v Darúdžistánu, se pobočnicí stává [[postava:Tavore]] z rodu Paranů, proslulá svými strategickými schopnostmi. O Tavore přitom zlí jazykové tvrdí, že si důvěru získala hlavně obětováním vlastní sestry [[postava:Felisin]] během čistek císařovny mezi šlechtou, a dokonce, že je císařovninou milenkou, avšak je pravděpodobné, že situace v tomto směru je mnohem složitější.</WRAP>
-Současnou pobočnicí je Tavore z rodu Paranů, proslulá svými strategickými schopnostmi, její předchůdkyně Lorn byla zabita během akce v Darúdžistánu. O Tavore přitom zlí jazykové tvrdí, že si důvěru získala hlavně obětováním vlastní sestry Felisin během čistek císařovny mezi šlechtou, a dokonce, že je císařovninou milenkou, avšak je pravděpodobné, že situace v tomto směru je mnohem složitější. 
 
pobocnice.txt · Poslední úprava: 2010/03/15 09:46 autor: idle
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki