Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

postava:chromy_buh [2010/11/16 10:17] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Chromý bůh ======
 +Chromý bůh, zvaný též Spoutaný či Padlý, je hlavním antagonistou (neboť označit ho za jednoznačně zápornou postavu je přece jen sporné) Malazské knihy padlých. Jako jediný z bohů malazského univerza byl do té doby nevídaným magickým obřadem přiváben ze zcela cizího světa a pravděpodobně i cizí reality, přičemž měl být použit, v případě potřeby i proti své vůli, jako zbraň proti tyranskému velekráli [[postava:Kallor|Kallorovi]]. Obřad se však vymkl kontrole, Chromý bůh se při něm v podobě obrovské bytosti zřítil na povrch malazského světa a způsobil katastrofu zřejmě globálního rozsahu s obrovským počtem obětí. Navzdory nesmírným zraněním tento pád přežil a opravil své tělo, ovšem za cenu rozsáhlého fyzického zmrzačení a minimálně částečného šílenství. Protože ho ostatní bohové ani v tomto stavu nedokázali zabít, spoutali ho a přikovali k zemi, přičemž rituál poutání je zřejmě pravidelně obnovován.
 +
 +Chromý bůh navenek vystupuje jako nemocný, zmrzačený stařec s tváří zakrytou kápí a rudě zářícíma očima, který je za kotníky přikován k zemi. Bydlí v nuzném stanu, jehož vnitřek je neustále zaplněn dusivým kouřem ze semen, co pálí, neboť mu podle vlastního tvrzení jejich kouř ulevuje od bolestí. Pociťuje silnou zatrpklost, nenávist a pohrdání jak vůči lidem, kteří zapříčinili jeho utrpení, tak vůči všem [[:bohove a ascendenty|bohům a ascendentům]], kteří ho spoutali. Jeho jedinou touhou alespoň navenek je, aby všechny bytosti cítily stejnou bolest co on, jak fyzickou, tak duševní, a proto systematicky vyvolává války a konflikty mocných frakcí mezi lidmi i ascendenty. Současně je ovšem minimálně možné, že toto vše je pouhou kouřovou clonou skrývající jeho pravé záměry.
 +
 +Ačkoliv Chromý bůh nedisponuje směrem navenek ani zdaleka stejnou mocí jako jiní bohové, dokáže úspěšně prosazovat svoji vůli a působit značné škody díky své inteligenci, schopnosti plánovat a strategickému myšlení. Během tisíců let, kdy byl spoután, získal řadu vědomostí, jichž rafinovaně využívá. Vytvořil svůj vlastní Dóm řetězů a poté, co začal otravovat tělo [[postava:ohnice|bohyně země]], v podstatě donutil ostatní bohy přijmout tento dóm do [[:balicek draku|Balíčku draků]] a tím jej učinit "oficiálním" v malazského panteonu. Následně vyvolal důmyslnými intrikami řadu válek, vražd a morové epidemie, které zdecimovaly celý kontinent, v jehož troskách později vybudoval své vlastní náboženství. Tím jeho moc opět vzrostla. V jiném pohledu je však celá tato činnost kontraproduktivní, neboť čím více bolesti Chromý bůh roznese po světě, k němuž je připoután, tím víc se mu jí vrátí, a rovněž byla vyslovena hypotéza, že pokud by síly namísto k ničení soustředil na uzdravení, mohl se už dávno zcela vyléčit.
 +
 +Jako u většiny postav Malazského univerza je morální zhodnocení Chromého boha obtížné. Není pochyb, že způsobil obrovskou spoušť a utrpení na mnoha místech, ovšem na počátku stálo z jeho pohledu kruté bezpráví a motivace pomsty ve velkém není v malazském univerzu nijak vzácná. Chromý bůh objektivně nedělá vlastně nic horšího, než co spáchali či stále páchají mnozí před ním i po něm, pouze je v tom schopnější a především vede svoji válku proti všem bez rozdílu. Rovněž by většinu svých plánů nedokázal realizovat bez pomahačů mezi lidmi, a tito pomocníci mu v drtivé většině slouží zcela dobrovolně. Chromý bůh sice funguje jako "hybatel," umí připravit vhodné situace a předložit lákavé nabídky, přesto nakonec vždy záleží na dotyčných, zda je přijmou nebo se obrátí zády, jako to učinil třeba [[postava:Karsa Orlong]]. Právě snadnost, s jakou nalézá spojence mezi lidmi i ascendenty, podporuje, ne-li zcela umožňuje ničivé záměry Chromého boha, a tak dává za pravdu jeho nelichotivému mínění o lidech obecně.
 +
 +V každém případě navzdory dílčím neúspěchům vliv Chromého boha a síla s jakou zasahuje do dění mezi lidmi celkově roste. Totální střet mezi jeho odpůrci a ať už vědomými nebo zmanipulovanými následovníky může vyústit ve zničení veškerého života v malazském světě a zdá se, že právě tento konflikt, který je možná jediným definitivním cílem Chromého boha, se rychle přibližuje.
 
postava/chromy_buh.txt · Poslední úprava: 2010/11/16 10:17 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki