Mappo

Trell s robustní postavou, s hnědou pletí. Do černých copů má vpleteny amulety. Velké spodní špičáky mu přečnívají.

Základní údaje

Jméno Mappo
Přezdívky Mappo Trell, Mappo Poříz
Jméno v originále Mappo Runt
Rasa Trell
Národnost Trell
Organizace

Objevil se v

Vývoj postavy

MKP2

Mappo doprovází Jhaga Icaria, který pátrá po své minulosti.

Icarium vyvraždil Mappovo město, Bezejmenní pak dali Mappovi za úkol Icaria doprovázet, aby nenalezl svou ztracenou paměť a nezpůsobil více neštěstí.
Ve skutečnosti to však byli sami Bezejmenní, kdo město zničili, aby stvořili Icariova průvodce, který ho bude ovládat tak, aby bylo možné Icaria použít jako zbraň.

MKP4

Mappo a Icarium potkají Karsu Orlonga, ve vzájemné potyčce jsou Icarium i Karsa omráčeni.

MKP6

Mappo byl zrazen Bezejmennými, kteří vyvolali d'iverse Dežima Nebrála, aby Mappa zabil a oni ho mohli nahradit jiným průvodcem, Taralakem Výdem.
 
postava/mappo.txt · Poslední úprava: 2018/03/03 23:29 autor: Shelagh
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki