Silchas Zmar

Silchas Zmar (v originále Silchas Ruin), známý též pod přezdívkou Bílá vrána (pro Tiste Edur symbol neštěstí a smůly) je bratr Anomandera Dlouhý vlas, podle mnohých nejlepší válečník ze všech Tiste Andiů. Je to vysoký albín s červenýma očima, ozbrojený dvěma meči, které nosí v pouzdrech na zádech. Meče jsou magicky vylepšené a při nárazu portivníkových zbraní vydávají hlasitý, kvílivý zvuk, co nepřátele nejen děsí, ale patrně jim může způsobit i fyzická zranění. Zvuk přitom jako ozvěna přetrvává celé hodiny po boji a pochvy mečů ho pouze utlumí.

Silchas Zmar byl v době války s K´Chain Che´Malle velitelem elitních bojovníků, se kterými útočil na nejlépe bráněná místa nepřítele, on osobně sťal hlavu poslední Matrony a završil tak zkázu této rasy. Rovněž se o něm tvrdí, že v době této války vedl vyjednávání se vzbouřeneckou frakcí K´Chain Che´Malle Krátkoocasých, patrně s cílem dosáhnout jejich podpory či alespoň neutrality v konfliktu, ale podrobnosti nejsou známé. Bezprostředně po skončení rozhodující bitvy byl zrazen velitelem Tiste Edur Skabandarim Krvookým, který ho bodl do zad a těžce zraněného předhodil Azathu, okolo něhož později vzniklo město Lederas. Zde byl Silchas uvězněn celé tisíce let, než se po smrti tohoto Azathu dostal opět na svobodu. Vyskytly se teorie, podle kterých svoji zradu očekával a nechal se uvěznit záměrně, aby se vyhnul nutnosti účastnit se hořké války mezi „bratry“ Tiste Andii a Edury, kterou správně předvídal. Další indicie naznačují, že s Azathem uzavřel soukromou dohodu, ze které mu plynula výhoda pozorovat i během uvěznění dění ve vnějším světě a mít dokonce přístup k paměti Azathu, což mu poskytlo řadu důležitých informací.

Jako všichni přední Tiste Andii má i Silchas Zmar schopnost převtělovat se do dračí podoby. Tuto schopnost spolu s ostatními Tiste Andii získal pitím krve Matky noci po její smrti (je sporné, zda je to míněno v přeneseném či doslovném významu), přičemž právě Silchas této krve vypil nejvíc, mnohem víc než třeba jeho bratr Anomander. To se podepsalo nejen na jeho vzhledu, ale i povaze a „dračím“ způsobu myšlení. Silchas Zmar je především chladnokrevný, smrtelně nebezpečný zabiják, schopný bez zaváhání zlikvidovat kohokoliv, kdo se mu postaví do cesty. Zájmy druhých jsou mu lhostejné, jedná pouze sám za sebe a ostatní nanejvýš toleruje. Ve své dračí podobě je pak zcela nezvladatelný a natolik agresivní, že i pro jeho společníky je nebezpečné, setrvávat v jeho blízkosti. Na druhou stranu nenávidí zradu a stejně jako jeho bratr má silně vyvinutý, byť poněkud svérázný smysl pro čest a spravedlnost.

 
postava/silchas_zmar.txt · Poslední úprava: 2010/11/16 10:02 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki