Udinaas

Lederský dlužník, žijící jako otrok u Tiste Edur - Hirotů - v rodině Tomada Sengara. Jako otrok a bývalý námořník je však velmi inteligentní a jednoduše proniká pod masky a přetvářku lidí i Edurů. Dění kolem sebe komentuje sžíravě jízlivými poznámkami.

Základní údaje

Jméno Udinaas
Přezdívky -
Jméno v originále Udinaas
Rasa Člověk
Národnost Ledeřan
Organizace Otrok

Objevil se v

Zvláštnosti

  • zamilovaný do Péřové čarodějky
  • jako otrok pracuje jako rybář, pro svou klidnost a odpovědnost zastává důležitou pozici osoby připravující Edurské mrtvoly k pohřbu

Vývoj postavy

MKP5: Má určité zvláštní schopnosti nebo spíše poslání. Viděl Bílou vránu - destičku patřící do Os, předzvěst osvobození Silchas Zmar. Po střetu s wyvalem (dračí potěr) v něm koluje wyvalí krev. Skutečnost, že si wyval vybral jeho a ne Péřovou čarodějku je další znamení jeho důležitosti. Toto posednutí pro něj bylo velmi nebezpečné, pokud by se to dozvěděli Edurové, tak by ho zabili.
Po této události ho začal obtěžovat stínový přízrak Chřad - nějaký mrtvý Tiste Andii, jehož ducha zotročili Edurové.
Stal se osobním otrokem Rhulada Sengara po Rhuladově prvním zmrtvýchvstání. Byl to totiž Udinaas, který Rhulada připravoval na pohřeb a jako jediný projevil Rhuladovi soucit a pochopení. Od té doby byl vždy povolán k Rhuladovým dalším zmrtvýchvstání, aby zahnal jeho samotu a plížící se šílenství doprovázející tento nepřirozený jev.
Jednou ho ve snovém světe znásilní Menandore (Sestra Úsvit). Z tohoto spojení se narodí syn Rud Elalle. Postupem času se zřekne své náklonnosti k Péřové čarodějce, protože pochopí co je ve skutečnosti zač.
Při dobývání Lederas a osvobozování Silchase Zmara byl ovládnut wyvalem a proti své vůli donucen Silchasovi pomoci. Tím ponechal Rhulada samotného během jedné z jeho smrtí, což mělo na Rhuladovu psychiku obrovský negativní dopad.

MKP7: Po osvobození Silchase putuje s ním a se Seren Pedak, Chřadem, Konývkou a Strachem Sengarem za finistem Skabandariho Krvookého. Během této výpravy se postupně projevují jeho schopnosti. Ve svých snech ho navštěvuje Menandor a Péřová čarodějka. On je však schopen je vykázat. V těchto vizích vidí i Blouda a jeho mrtvé uctívače, přitom je učiněno několik narážek, že je možná Udinaas Nezdolný štít.

 
postava/udinaas.txt · Poslední úprava: 2017/11/22 19:15 autor: Shelagh
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki