Dragnipúr

Velký obouruční meč vykovaný Draconem. Současný držitel je Anomander Dlouhý vlas. Ten ho získal při souboji s Draconem, kdy ho zabil a uvěznil jeho duši v Dragnipúru. Dragnipúr není totiž jen meč, ale i chodba.

V této chodbě existuje vůz, který je tažen dušemi obětí zabitých pomocí Dragnipúru. Ve voze je ukryta brána do chodby Matky noci - do Kurald Galain.

Vůz však stíhá samotný Chaos, chce pohltit bránu do Kurald Galain. Duše musí tedy táhnout vůz co nejrychleji, je to pokračování věčného souboje mezi Choasem a Nocí. Draconus tak chtěl vyvážit narůstající nerovnováhu. Choas se stával příliš mocný, když Matka Noci nechala stvořit novou rasu Tiste Liosan a Tiste Edur, její síla se oslabila, až se Chaos dostal k samotné bráně. Draconus tedy vykoval meč, aby bránu ochránil. Anomander je však příliš milosrdný, zabijí Dragnipúrem příliš málo bytostí a duše táhnoucí vůz už slábnou. Navíc je každá nemohoucí duše naložena na vůz a tak je vůz čím dál těžší.

Draconus chce, aby buďto Anomander zabíjel více mocných bytostí nebo aby byl meč rozbit. To by ale propustilo všechny v současnosti zajaté duše…

 
predmet/dragnipur.txt · Poslední úprava: 2017/08/01 17:20 autor: Shelagh
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki