Otataral

Materiál neznámého původu negující magii chodeb ve svém okolí, působí pouze na mladší chodby, na chodby starších ras má minimální účinek. Otataral vypadá jako rezavý prášek, známá naleziště jsou jen na dvou místech a to Otataralový ostrov na severovýchodě Sedmiměstí a (MKP4) severní planiny Genabackis. Otataral se nachází pouze ve vápenci, žíly jsou úzké a dlouhé.

Vojenské využití je zřejmé - eliminace schopností nepřátelských mágů a to buď přímo rozprášením na místě střetnutí nebo použítí jako příměsi při kalení zbraní. Zbraně čistě z otataralu nejsou použitelné - nedostatečná pevnost a přílišná křehkost.

Malazská říše používe otataralový meč jako symbol / odznak pobočnice. Říše také kontroluje doly na Otataralovém ostrově, kam posílá těžit vězně. Pokud je takovýmto kopáčem mág, tak časem zešíli, kvůli ztrátě kontaktu se svou chodbou.

Otataral má kromě rušení magie i vedlejší účinky. Účinky jsou dopředu nepředvídatelné, je proto nebezpečné dopustit kontakt s kůží. Nejznámější a nejpravděpodobnější je výrazné zrychlení regenerace organismu. Další učinky jsou například zuřivost - berserkr, tento účinek se ale dostaví jedině po požití.

Teorie vzniku

MKP3 Tryrssan (vědecký článek v intru ke kapitole) se domnívá, že jde o pozůstatek po tak velkém čerpání magické energie, že nakonec v daném místě nezůstane žádná magie. Otataral by tedy představoval jakousi strusku.

MKP2 a MKP6 Podle Heborika je otataral vytvořená zábrana pro odstínění působení nefritových dolmenů. Byla by to tedy nějaká defenzivní zbraň použitá k obraně před mimozemskými vlivy. Je však záhadou, kdo byl tak mocný, že mohl tento materiál vytvořit.

MKP6 Otataral je síla (projev) entropie vycházející ze Starvald Demelain.

 
predmet/otataral.txt · Poslední úprava: 2011/03/14 18:45 autor: Shelagh
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki