Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

predmet:otataral [2011/03/03 17:39]
Shelagh viz MKP6, str. 28 dole
predmet:otataral [2011/03/14 18:45] (aktuální)
Shelagh
Řádek 1: Řádek 1:
====== Otataral ====== ====== Otataral ======
-Materiál neznámého původu negující magii chodeb ve svém okolí, působí pouze na mladší chodby, na chodby starších ras má minimální účinek. Otataral vypadá jako rezavý prášek, známá naleziště jsou jen na dvou místech a to Otataralový ostrov na severovýchodě Sedmiměstí a (MKP4) <wrap spoiler>severní planiny Genabackis</wrap>. Vojenské využití je zřejmé - eliminace schopností nepřátelských mágů a to buď přímo rozprášením na místě střetnutí nebo použítí jako příměsi při kalení zbraní. Zbraně čistě z otataralu nejsou použitelné - nedostatečná pevnost a přílišná křehkost.+Materiál neznámého původu negující magii chodeb ve svém okolí, působí pouze na mladší chodby, na chodby starších ras má minimální účinek. Otataral vypadá jako rezavý prášek, známá naleziště jsou jen na dvou místech a to Otataralový ostrov na severovýchodě Sedmiměstí a (MKP4) <wrap spoiler>severní planiny Genabackis</wrap>. Otataral se nachází pouze ve vápenci, žíly jsou úzké a dlouhé. 
 +\\ 
 +\\ 
 +Vojenské využití je zřejmé - eliminace schopností nepřátelských mágů a to buď přímo rozprášením na místě střetnutí nebo použítí jako příměsi při kalení zbraní. Zbraně čistě z otataralu nejsou použitelné - nedostatečná pevnost a přílišná křehkost.
\\ \\
\\ \\
 
predmet/otataral.txt · Poslední úprava: 2011/03/14 18:45 autor: Shelagh
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki