Převtělenci

Převtělencem (v originále Soletaken) se míní čaroděj schopný přeměňovat se do podoby zvířete. V malazském univerzu jde o relativně výjimečnou schopnost, která vyžaduje individuální talent a nese spíše některé znaky lykantropie než „prosté“ magie. Každý převtělenec se dokáže změnit jen do jednoho druhu zvířete a do jedné ustálené podoby, kterou nemůže měnit. Proměna proběhne s oblečením i vším, co má dotyčný právě na sobě. Druhový rozsah zvířat není nijak omezen. Mocní převtělenci také dokáží i ve zvířecí podobě čarovat nebo ovládat zvířata, do kterých se přeměňují. Samotný proces přeměny se někdy nazývá „popouštění.“ Pokročilejším stupněm převtělence je d´ivers.

Některé informace naznačují, že u starých ras byl talent pro převtělenectví mnohem silnější a rozšířenější než u jiných. Týká se to zejména Tiste Andii, mezi nimiž byla rozšířena schopnost převtělovat se do podoby draků. Disponovali jí prakticky všichni jejich vůdci i významní válečnící, avšak není známo, zda to patřilo mezi charakteristické znaky vládnoucích rodů nebo šlo o vlastnost rovnoměrně rozšířenou v celé populaci.

 
prevtelenci.txt · Poslední úprava: 2010/03/12 09:09 autor: BorgDog
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki