Segulehové

Izolacionistický lidský kmen sídlící na ostrově na jihu kontinentu Genabakis. Pro členy tohoto společenství je vším postavení v „žebříčku“ válečníků. Hodnost je jednoduše číslo v pořadí, tedy První Seguleh je nejlepší válečník a i vládce celého ostrova. Muži i ženy zasvěcují celý svůj život zdokonalování v šermu. Svým bojovým uměním jsou vyhlášeni široko daleko.

Hodnost zobrazují Segulehové pomocí své obličejové masky. První má čistě bílou masku, Druhý pak s jednou čárou, Třetí se dvěma atd. Zcela černé masky mají novicové první úrovně.

Seguležské chování by se dalo přirovnat k přírodním národům našeho světa. Osoba nižšího postavení nesmí oslovit osobu vyšší hodnosti. Pokud dojde k nejasnosti ohledně vzájemného postavení, tak je pomocí upřeného pohledu provedena výzva a následujícím soubojem je vše vyjasněno. Komunikace je z velké části neverbální - držení těla a hlavy, gesta, pohled očí.

Ač se zdá seguležská životní filozofie primitivní a barbarská, tak je naopak velmi přímá. Nosí se masky, takže nikdo se nemůže přetvařovat. Moc mají ti nejschopnější, žádné dědictví ani rodové linie.

Samar Dev pojmenovala, respektive přeložila (MKP6 nebo MKP7), že slovo „seguleh“ znamená v prvním jazyce „štít“ - je tedy otázka, co a před čím má celý tento národ chránit..

Známí segulehové

  • Druhý - Voják Mistra Kápě (MKP6) - loví Stahovače
  • Třetí - Mok
  • Jedenáctý - Senu
  • Dvanáctá - vyslána na Leder v MKP7
  • tisící - Kalený meč - porazil v NRG seguležku na lodi
  • odpadlík - Rell - zvolil vyhnanství než být sedlákem
 
segulehove.txt · Poslední úprava: 2020/09/06 14:35 autor: knedle
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki