Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

t_lan_imass [2010/05/16 16:11]
dolejs1111
t_lan_imass [2010/05/16 16:11] (aktuální)
dolejs1111
Řádek 52: Řádek 52:
je sílící vlna odpadlíků, kteří se odtrhávají od vazby Obřadu. Odpadlíkem se může stát v podstatě každý T´lan Imass, neboť jde jen o akt volby podmíněné dostatečně silnou vůlí. Po odtržení sice ztrácí možnost mentálního spojení se členy svého kmene, avšak podle odpadlíků získává větší osobní svobodu a dokonce i emoce, které ho přibližují zpět "skutečnému" životu. Odpadlíci jsou ovšem ostatními T´lan Imass nelítostně pronásledování jako zrádci, navíc je odpadlictví pokládáno i za formu znesvěcení. je sílící vlna odpadlíků, kteří se odtrhávají od vazby Obřadu. Odpadlíkem se může stát v podstatě každý T´lan Imass, neboť jde jen o akt volby podmíněné dostatečně silnou vůlí. Po odtržení sice ztrácí možnost mentálního spojení se členy svého kmene, avšak podle odpadlíků získává větší osobní svobodu a dokonce i emoce, které ho přibližují zpět "skutečnému" životu. Odpadlíci jsou ovšem ostatními T´lan Imass nelítostně pronásledování jako zrádci, navíc je odpadlictví pokládáno i za formu znesvěcení.
-kmeny T'lann Imass:+kmeny T'lan Imass:
       * Kron T'lan Imass        * Kron T'lan Imass
       * Logros T'lan Imass        * Logros T'lan Imass
 
t_lan_imass.txt · Poslední úprava: 2010/05/16 16:11 autor: dolejs1111
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki