Teblorové

Národ válečníků žijících na náhorní Laederonské plošině na severu Genabackis. Jde o prakticky čistokrevné potomky Thelomen Toblakai, kteří ovšem zapomněli téměř veškerou svou minulost a znalosti. V současnosti žijí v kmenovém uspořádání podléhajícím vzájemným rozbrojům a krevním mstám. Tento život a tradice založil v minulosti neznámý Toblakai, aby se postupně vyčistila jejich krev a tím zmizely degenerativní poruchy novorozenců. Tento problém je ještě umocněn dlouhověkostí Teblorů, než dospějí do plodného věku uplyne několik desítek let.

Teblorové nepoužívají příliš kovy, jejich zbraně a zbroje jsou z krvodřeva, které neustále potírají krevolejem. Tím postupně docílí, že tento olej vytvrdí dřevo do pevnosti konkurující oceli.

V poslední době uctívají 7 bohů - Urugal Tkadlec, 'Siballe Nenalezená, Berok Tichý hlas, Kahlb Kradmý lovec, Thenik Zničený, Halad Obr a Imrot Krutá. Bohyni 'Siballe dávají narozené děti s vrozenou vadou.

 
teblorove.txt · Poslední úprava: 2010/05/18 15:05 autor: idle
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki