Z vědeckého hlediska je svět Malazské knihy padlých velmi propracovaný. Například zde funguje poměrně moderní pojetí evoluce. Některé rasy nebo bytosti o sobě sice tvrdí (možná pravdivě), že byly stvořeny „z vyšší moci,“ avšak většina druhů vznikla přirozeným procesem, který se v podstatě neliší od procesu evoluce na Zemi. V knihách lze zřetelně vysledovat vývoj jak některých zvířat, tak především inteligentních druhů, postup vzájemného křížení nebo konfliktů, který vedl k zániku nebo naopak stvoření druhů jiných. Ruku v ruce s tím kráčí efekty jako pozvolné přetváření jmen těchto ras, zavádění nových pojmů pro osoby se smíšenou krví nebo společným původem, ze kterých pak vznikají názvy druhů zcela nových, stejně tak změny v pojmenování jejich společností, měst, postav mytologie, apod. Všechno tohle sice dosti ztěžuje „celkovou orientaci“ ve světa MKP a jeho historii, ale na druhou stranu velmi zvyšuje jeho věrhodnosti i „životnost.“

Rovněž úroveň primitivnosti po technologické stránce je sporná. Absence techniky v moderním pojetí je spíš odůvodněna tím, že není potřebná, neboť stejných výsledků lze dosáhnout mnohem snadněji pomocí magie, která je všudypřítomná a „každodenně“ využívaná. Technický pokrok tak není „tlačen nutností“ a postupuje pomaleji, přestože zůstává patrný. Navíc tvrzení, že ani v historii Malazského světa neexistovala ryze technická civilizace, je sporné - například vzbouřenecká frakce K´Chain Che´Malle prokazatelně disponovala letadly, byť princip jejich fungování není jasný.

Nejzajímavější je ovšem patrně „astrofyzikální“ hledisko MKP. Náznaky ukazují, že je poměrně ostře vnímán (a v budoucnu možná bude dále zdrůzněn) rozdíl mezi světem ve významu planety a světem ve smyslu „jiné reality.“ Také vědomosti obyvatel v tomto směru jsou značné, neboť v Malazské říši je zcela přijat keplerovský model planetární soustavy, stejně jako poznatky o povaze slunce nebo hvězd. Objevují se též úvahy o možném osídlení světů u jiných hvězd (včetně měsíce malazské planety - na tuto úvahu odkazuje i název prvního dílu ságy) a dokonce celou jednu linii lze mimo jiné chápat jako popis dávného neúspěšného pokusu o kolonizaci nebo návštěvy malazské planety cizí, pravděpodobně magicky poháněnou kosmickou lodí.

Tyto náznaky a teorie přitom nejsou jen „zajímavé ozdoby,“ ale mohou mít širší význam i důsledky než se dosud zdá, například v souvislosti s místem původu Chromého boha a samotnou jeho osobou. Každopádně velmi originálně dokreslují realitu Malazského světa a bude zajímavé sledovat, co se z nich vyvine v budoucnu.

 
vedecka_hlediska_sveta.txt · Poslední úprava: 2010/07/05 15:22 autor: BorgDog
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki