Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

zemepis:basty [2011/03/15 23:43] (aktuální)
Mav vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Bašty ======
 +Město ležící ve vnitrozemí kontinentu [[zemepis:Genabackis]], západně od [[zemepis:Vyhlídka|Vyhlídky]], jižně od [[zemepis:Darúdžhistán|Darúdžhistánu]]. Celé město je ohraničeno nízkými kamennými hradbami. Právě odtud se pod vedením [[postava:Pannionský věštec|Pannionského věštce]] začíná šířit [[:pannionske_dominium|Pannionské dominium]]. Kolem roku 1150 spánku Ohnice (takže asi 14 let před událostmi popsanými ve [[:kniha:Vzpomínky ledu|Vzpomínkách ledu]]) se vrátil věštec z blízkého pohoří a pronesl mocná slova víry, obyvatelé Bašt se tak stali prvními, kteří přijali víru. Kupecká karavana z [[zemepis:Erlingarth|Erlingarthu]] tábořící v té době u bran města byla první, která byla "odměněna" věřícími, o devět měsíců později se z mrtvého semene zrodilo první dítě mrtvého semene [[postava:Anaster]].
 +Město bylo za těch několi let zcela zpustošeno a okolní krajina je v podstatě spálená zem. Před vznikem dominia bylo město známé především svým pivem, které bylo značné oblíbené v [[zemepis:Korál|Korálu]] (mimo jiných měst).
 +
 +==== MKP3 ====
 +<WRAP spoiler>Město bylo dobyto paní Závistí a jejími společníky, v tomto městě se oddělil od [[postava:paní Závist|paní Závisti]] [[postava:Toc Mladší]], který se přidal k armádě [[jednotka:tenescowri]] táhnoucí na [[zemepis:Capustan]].</WRAP>
 
zemepis/basty.txt · Poslední úprava: 2011/03/15 23:43 autor: Mav
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki