Toto je starší verze dokumentu!


Darúdžhistán

Nejbohatší a největší město Genabackis. Leží uprostřed kontinentu na břehu Azurového jezera. Na terasách stoupajících od přístavní hráze jezera se nacházejí bohaté i chudinské čtvrti, chrámy, šlechtická sídla. Město je přes 2 000 let staré a bylo, jak se říká, založeno na pověsti: Mezi domorodými horskými kmeny Gadróbiů přežila báje, že někde v kopcích leží pratará mohyla jaghutského tyrana. Pověst se dostala na genabakiský sever a catlinský jih a do kopců začali přicházet hledači pokladů a mocných kouzelných artefaktů, od jednotlivců po celé kmeny vedené šamany a válečníky. A na místě táborů a osad chatrčí hledačů, co přicházeli každé jaro, nakonec vyrostlo město.

Obyvatelstvo tvoří Darúnové a Gadróbiové.

Oficiálními vládci města je vysoká šlechta v čele s radními (Turban Orr, Lim, Estraysian D'Arle), na pozadí však vládne T'orrudská kabala - skupina mágů v čele s velealchymistou Barúkem. Je logické, že v tomto městě je činný cech assasínů, v jehož čele je mistra Vorcan.

Bohatství města je postaveno na obchodu.

Město je pokrokové, jeho ulice osvětlují plynové pochodně - duté hole s pemzou na konci. Plyn je nasáván z velkých jeskyní pod městem a rozváděn systémem měděných trubek.

Na jedné z nejvýznamnějších budov města, na Výsostné radnici (sídlo městské rady), se nachází orloj, který město dostalo před tisícem let darem od muže jménem Icarium. Těžký kamenný kotouč ukazuje cyklus věků a každý rok dostává jméno ve shodě s jeho záhadným mechanismem.

 
zemepis/darudzhistan.1299953397.txt.gz · Poslední úprava: 2011/03/12 19:09 autor: Shelagh
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki