Leder

Kontinent na kterém se nachází Lederské říše a kmeny Tiste Edur.

Sever kontinentu je ovlivněn Gothosovým rituálem a je proto zčásti pokryt ledem, který postupně přechází v tundru ve které žijí Tiste Edur. Velikost kontinentu je značná, na jihu exitují další říše a království. Lederská říše tedy nepokrývá celý kotninent, ale pouze jeho část. Kvůli Gothosovu rituálu byl navíc tento kontinent zpomalen co se týče vývoje magie, mágové tu používají držby. Chodby lze používat, některé jsou tu slabé jiné naopak silné - chodba Mistra Kápě je tu velmi silná, protože duše nemohli odcházet k mistru Kápě. Nyní když rituál postupně vyprchává se vše pomalu srovnává s okolním světem.

 
zemepis/leder.txt · Poslední úprava: 2010/04/20 15:05 autor: archon
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki