Toto je starší verze dokumentu!


Leder

Kontinent na kterém se nachází Lederské říše a kmeny Tiste Edur.

Neměl být „zakonzervován v ledu“ ? nebo je jenom díky ledu na moři oddělen od ostatních kontinentů = nelze proplout jinam?

 
zemepis/leder.1270639202.txt.gz · Poslední úprava: 2010/04/07 13:20 autor: knedle
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki