Vyhlídka

Město ležící ležící poblíž Jezera Poutníků, na východním pobřeží Genabackis. Hlavní dominantou celého města je velký klášter. Poté, co bylo město obsazeno Pannionským dominiem, se stává sídlem Pannionského věštce. Ke klášteru je postupně přistaveno opevnění a vojenské přístavby, z města se tak stává horská pevnost. Osud původních obyvatel je neznámý, lze předpokládat, že byli využiti k výstavbě opevnění a pak zabiti a snězeni. Později se zde seskupuje armáda tenescowri táhnoucí na Capustan.

MKP3

Ačkoli je město poměrně silně obsazeno vojskem Pannionského věštce, přesto je dobyto paní Závistí a její družinou. Pannionský věštec je nucen uprchnout do Korálu.
 
zemepis/vyhlidka.txt · Poslední úprava: 2011/03/14 23:51 autor: Mav
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki