Časová osa

?? Válka Jaghutů proti smrti. Jaghuti vyhráli, ale padly jich miliony.

?? Jaghutské války - Jaghuti byli samotáři a vyhýbali se okolnímu světu, nicméně se mezi nimi našlo pár tyranů, kteří zotročovali Imasse. Ti se nakonec vzbouřili a začali Jaghuty pronásledovat. Ti se před nimi snažili ukrýt v odlehlých krajích a obklopili se ledem, který žádná živá bytost nedokázala překonat. Imassové proto provedli obřad díky němuž se stali nesmrtelnými. Stali se z nich T'Lan Imass, dokázali se změnit v prach a mohla Jaghuty nadále pronásledovat.

?? Příchod Tiste Edur a Tiste Andii na svět Malazské říše. Edurové pod vedením Skabandariho Krvookého a Adii pod vedením Silchase Zmara se spojili a bojovali proti K'Chain Che'Malle. Po vítězné bitvě Skabandari vrazil Silchasovi do zad nůž a uvěznil ho v Azathu (v Lederas). Edurové následně povraždili téměř všechny přeživší Andii. K'Chain Che'Malle však předtím než byli poraženi provedli rituál, díky němuž vše ve vesmíru spěje pomalu ke svému konci (do Propasti) To rozčílilo staré bohy a proto zabili Skabandariho a jeho duši uvěznili.

298 665 let před spánkem Ohnice: Dvě jaghutské děti vhozeny do trhliny Morn, chlapec se později z trhliny dostane a od roku 1160 spánku Ohnice vládne jako Pannionský věštec

119 739 let před spánkem Ohnice: Pád Chromého boha

119 736 let před spánkem Ohnice: Tři starší bohové (K'rul, Draconus, Sestra chladných nocí) prokleli velekrále Kallora (a ten na oplátku je). K'rul z celé Kallorovy zničené říše dělá „říšskou chodbu“ (později hojně používanou malazskými Spáry). Soumrak starších bohů (postupný úpadek v zapomnění).

1154. rok spánku Ohnice: Poslední rok vlády císaře Kellanveda, vypálena Myšárna, Mrzena se připravuje na převzetí trůnu, přejmenovává se na Laseen = 96. rok Malazské říše

1155. rok spánku Ohnice: smrt císaře Kellanveda a jeho rádce Tanečníka, císařovnou Malazské říše se stává Laseen

1159. rok spánku Ohnice: Trull Sengar je zavržen svými bratry a rituálně ostříhán. Tentýž rok Karsa Orlong, Bairot Gild a Delum Thord vyrážejí na válečnou výpravu (podle data v knize, ale vzhledem ke zmínce o pádu Dřevnova během následujících událostí to taky mohlo být až 1163).

1161. rok spánku Ohnice: masakr u Itko Kan = 103. rok Malazské říše = 7. rok vlády císařovny Laseen

1163. rok spánku Ohnice: konec obléhání Dřevnova

Zatím bych to viděl pouze na textovou formu, s grafikou bych se začal potýkat až později. Reader

Spousta událostí z dávné historie se objevuje pouze v náznacích, v různých rozhovorech a vizích. Přesto bych se je rád pokusil zahrnout do časové osy. Pokud k nim máte nějaké doplňující informace, byl bych rád, kdyby jste je zde uvedli, nebo mě opravili. Malachi

 
casova_osa.txt · Poslední úprava: 2011/10/12 08:28 autor: malachi
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki