Chodby

Chodby představují v malazském univerzu magii. Jejich používání je značně různorodé, někteří mágové si představí v mysli dveře, které pootevřou, a z chodby čerpají energii například pro léčení či útočná kouzla. Použití jiných chodeb by se dalo přirovnat k jinému pohledu na svět, například chodba Serc (nebe) umožňuje uživateli vidět vzdušné proudy.

Pokládá se za téměř jisté, že většina chodeb vytvořil starší bůh K'rul. Chodby jsou tedy jeho tělem a mágové při svých činnech čerpají jeho nesmrtelnou krev.

Každá chodba reprezentuje určitý aspekt magie. Existují tzv. starší chodby a mladší chodby. Starší chodby jsou „rasové“, tedy do každé této chodby má výhradní přístup jedna starší rasa - Kurald Galain pro Tiste Andii, Omtose Phellack pro Jaghuty či Kaschan pro K'Chain Che'Malle atd. Pro jiné bytosti je do těchto chodeb možný vstup pouze po násilném vniknutí / proražení nebo jen pro vyjímečně nadané mágy. Mladší chodby jsou pak otevřeny lidem, pravděpodobně do nich mohou vstupovat i starší rasy, ale těm většinou stačí jejich vlastní. Mladší chodby jsou často ekvivalentem nějaké starší Kurald Galain - Rašan, Kurald Thyrllan - Meanas, Tellann - Telas. Většina lidských mágů může přistupovat jen k jedné chodbě.

Chodby jsou však mnohem více než jen zdroj magie a kouzel. Mnoho chodeb (možná všechny) představují jiné světy, často s vlastní faunou a florou. Tyto světy existují paralelně se světem, kde existuje Malazská říše (možná i tento svět je nějaká chodba). Mezi těmito světy lze přecházet pomocí pevných portálů, mocní mágové dané chodby dokáži vytvořit i portály dočasné. Většina světů má vůči sobě danou pozici, lze si tedy urychlit cestu pomocí cestování v nějaké jiné chodbě.

Chodby mohou vzniknout nebo i zaniknout, příkladem poškozené chodby je Kurald Emurlahn, která byla roztrhána mocnými bytostmi při pokusu o její ovládnutí. Nyní existuje v mnoha útržcích, které se volně pohybují,

Povídání o Starvald Demelain a dracích (MKP3 a MKP6): Výjimečné postavení má chodba Starvald Demelain, chodba draků. Je pokládána za vůbec první chodby, možná že právě na jejím podkladu stvořil K'rul chodby ostatní. Další zajímavostí je, že každá jiná chodba má jako svůj aspekt nějakého draka, draci tedy představují magii používanou v té dané chodbě. Draci však nesmějí volně žít mimo Starvald Demelain, protože pak by byla magie nepředvídatelná. Což by bylo proti základnímu důvodu vzniku chodeb, a tím je utužení Řádu oproti Chaosu.

Další diskuze o chodbách, jejich vzniku, typech a dalších vlastnostech probíhá zde. Všechny připomínky proto prosím směřujte do té oddělené stránky, jakmile se shodneme co je s největší pravděpodobností pravda, tak se to promítne sem. Ať v tom máme pořádek :-)

seznam chodeb

postupně rozšiřovat na samostatne stranky, chodba:nazev chodby

Oficiální název Další názvy Vlastnosti chodby
Starvald Demelain Starší chodba draků / Chodba Tiam / Dračí držba Otevřena pro Eleinty, první chodba
Kurald Galain Starší chodba Tmy Otevřena pro Tiste Andi
Kurald Emurlahn Starší chodba Stínu / Zničená chodba / Prázdná držba Otevřena pro Tiste Edur; v současnosti rozdělena
Kurald Thyrllan Starší chodba Světla Otevřena pro Tiste Liosan; zablokována pro většinu ostatních ras, známá také jako Kurald Liosan
Omtose Phellack Chodba ledu / Ledová držba Otevřena pro Jaghuty; umožňuje vyvolání kouzelného ledu a stází; proděravěna průniky T‘lan Imassů
Tellann Chodba ohně Otevřena pro T’lan Imass; vytvořena Imasskými kostěji z Kurald Thyrllan pro zajištění nesmrtelnosti skrz obřad nemrtvých
Kaschan Starší chodba (aspekt neznámý, má co dělat s gravitací) Otevřena pro K'Chain Che'Malle; místo původu zvuků pro lidské ucho neslyšitelných, formovatelných do slov které uvolňují vazby držící všechnu hmotu pohromadě
Ahkrast Korvalain Starší chodba, aspekt neznámý Otevřena pro Forkrul Assail
Denaeth Rusen Starší chodba moře Možná otevřena pouze Maelovi; odtud pochází prvotní život
Aral Gamelon Stezka démonů Otevřena lidem; umožňuje vyvolávat a ovládat démony; příbuzná chodbě mistra Kápě
Denul Stezka léčení Otevřena lidem, umožňuje léčit zranění a nemoci
D'riss Stezka kamene Otevřena lidem; umožňuje průnik dřevem a průchod skrz kámen, tělo Ohnice, spící Bohyně
Stezka mistra Kápě Stezka Smrti Otevřena lidem, umožňuje pohybování s mrtvolami, mluvení s duchy a kontrolu nad démony
Říšská chodba Říšská chodba (aspekt neznámý) Otevřena lidem; původně Kallorovo impérium, starší bůh K’rul z něho vytvořil chodbu, pravděpodobně původně chodba, co patřila K'Chain Che'Malle
Meanas Stezka Stínu a iluzí Otevřena lidem, umožňuje vytvářet iluze a chodit Stínem
Mockra Stezka mysli Otevřena lidem; umožňuje manipulaci skrz emoce jedinců i skupiny.
Rašan Stezka noci Otevřena lidem; umožňuje zastírání pomocí stínu/tmy
Reus Stezka moře Otevřena lidem; kněžská chodba Staršího boha Maela; umožňuje manipulaci s tlaky a vyvolávání vodních tvorů
Serc Stezka nebe Otevřena lidem; umožňuje cestování vzduchem a vnímání pohybu vzdušných proudů
Telas Stezka ohně Otevřena lidem; umožňuje silné výbuchy ohně
Tennes Stezka země Otevřena lidem; akce neznámé
Thyr Stezka světla Otevřena lidem; umožňuje tvorbu magických štítů.

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_in_the_Malazan_Book_of_the_Fallen#Warrens_as_worlds

 
chodby.txt · Poslední úprava: 2018/03/04 17:18 autor: Shelagh
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki