Jak přispívat

Tato stránka by měla shrnovat základní pravidla, případně vodítka pro všechny, kdo se chtějí zúčastnit tvoření této encyklopedie. Je možné, že se spolu s rozšiřováním obsahu budou ještě měnit a doplňovat i tato pravidla, tak neuškodí sem občas nahlédnout. I tento text lze pochopitelně připomínkovat.

Vzhled stránek

Než začnete editovat:

 • seznamte se se syntaxí (a to i pokud jste zvyklí na Wikipedii, zdejší syntaxe se trochu liší)
 • podívejte se, jak psát spoilery
 • prohlédněte si již existující stránky.

Úpravu stránek si můžete vyzkoušet nanečisto na pískovišti.

Zatím nevkládejte žádné obrázky - není otestováno, zda to vůbec jde :)

Vzory

Stránky stejného typu by měly mít podobnou úpravu - k tomu slouží vzory stránek. Momentálně existuje vzor detailu postavy. Pokud uznáte za vhodné navrhnout další, vytvořte jej a link na něj vložte do této vzorové stránky.

Odkazy

Kvůli přehlednějšímu uspořádání wiki jsou některé typy stránek vyčleněny do svých vlastních kategorií, tzv. namespaces. Při odkazování na ně je potřeba uvést kompletní odkaz včetně názvu namespace odděleného dvojtečkou. Konkrétně:

 • na jednotlivé postavy odkazujeme postava:jméno postavy
 • na jednotlivé knihy odkazujeme kniha:název knihy
 • na vojenské jednotky odkazujeme jednotka:název jednotky
 • na významné předměty odkazujeme predmet:název předmětu
 • na jednotlivá zeměpisná hesla odkazujeme zemepis:zeměpisný název

Čím začít

Pokud chcete pomoct a nevíte, do čeho se zrovna pustit, zkuste třeba:

 • vybrat si oblíbenou postavu, zkontrolovat, jestli je v seznamu, a případně ji tam doplnit
 • založit jí vlastní stránku (podle vzoru) a rozepsat se podrobněji
 • podobným způsobem doplnit seznam národů a ras
 • vybrat si libovolný „červený“ odkaz, pomocí něj založit novou stránku a rozepsat se
 • přečíst si, co už je tu napsáno, opravovat chyby, upřesňovat, doplňovat podrobnosti

Diskuse

Pro obecné diskuse ohledně úprav a uspořádání MalazPedie slouží koutek pro diskuzi.

Pokud máte (stručnou, věcnou) připomínku ke konkrétní již existující stránce, pište komentář přímo do ní, a pro přehlednost ho odlište kurzívou (dvě lomítka před textem, dvě za ním). Neměly by tam ale patřit rozvětvené diskuse ani už vyřešená témata - jakmile se problém vyjasní, komentáře smažte a nechte tam nanejvýš instrukci pro další přispěvatele.

 
jak_prispivat.txt · Poslední úprava: 2010/03/16 21:07 autor: knedle
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki