Daň pro ohaře

autor: Steven Erikson
série: Malazská kniha padlých
MKP1 MKP2 MKP3 MKP4 MKP5 MKP6 MKP7 MKP8 MKP9 MKP10
díl: 8
Originální název: Toll The Hounds
odkazy: Legie

Shrnutí děje (bez spoileru)

Říká se, že mistr Kápě, pán smrti, do sebe nabral houf bohů, do místa mimo dosah obyčejných smrtelníků. Říká se, že mistr Kápě čeká na konci všech intrik, všech plánů, všech velkolepých snů. Jenomže tentokrát stojí na začátku… V Darúdžhistánu, zmořeném letním vedrem, kvasí zlé předzvěsti, znepokojivé klepy a úskočné našeptávání. Dorazili cizinci, působí tu vrah a mohly by se probudit poražené tyranie. Na Paliče mostů na odpočinku v K'rulově baru se zaměřili zdejší asasínové, což má osudné následky. Malého tlouštíka v červené vestě znepokojuje rostoucí břicho, nicméně ví, že to je nejmenší z jeho starostí, protože někde v dálce je slyšet štěkot ohařů. A dalekému Černému Korálu zdánlivě netečně vládnou Tiste Andii. K obrovské mohyle za městem přicházejí tisíce lidí – přívrženci kultu Vykupitele, kdysi obyčejného smrtelníka, jehož čest a ctnosti jsou zdánlivě bezmocné vůči pokřiveným ambicím vyznavačů. Mistr Kápě tedy stojí na počátku spiknutí, které otřese vesmírem, a na jeho konci čeká někdo jiný. Pro Anomandera Dlouhý vlas přišla chvíle, kdy musí napravit dávnou, strašlivou křivdu…

POV - Hlavní postavy

Knihy

Úvod: ?, Škarpa, Apsal'ara, Kruppe

Kniha první: Slib slunci - paní Vidikas (Kalista Estraysian), Pazderka, Dester Thrin, Chillbais, Zechan Švih, Jiskra, Murillio, Zhoř nebo Leff, Barúk, Endest Silann, Spinnok Durav, Nimander Golit, Stříž, Věštdomin, Silanah, Slaba, Vrč, Torvald Nom, Skromný prostředek, Scillara, Mappo Poříz, Iskaral Pust, Rallik Nom, Poutník, Kallor, Harllo, Kalous, Gaz, Barathol Méchar, Řezník, Salind

Kniha druhá: Chladné ctnosti - Snell, Mappo Poříz, Nejsladší trpělivost, Slaba, Gorlas Vidikas, Kalista Vidikas, Vrč, Řezník, Rallik Nom, Torvald Nom, Zhoř nebo Leff, Kalous, Pazderka, Poutník, Kapitán, Nimander, Endest Silann, Spinnok Durav, Gradithan, Desra, Kloš, Kallor, Karsa Orlong, Thordy, Barathol Méchar, Murillio, Iskaral Pust, Harllo, Samar Dev, Salind, Věštdomin, Bába, Kruppe, Modroperel, Mizela, Jiskra, Pazderka, Harak

Kniha třetí: Zemřít v přítomnosti - Vrč, Jula Kmen nebo Amby Kmen, Slaba, Glanno Plachta nebo Rekkanta Ilka, Mappo Poříz, Vzácná žabice, Škarpa, Apsal'ara, Krute, Gaz, Iskaral Pust, Řezník, Scillara, Dev'ad Anal Tol, Samar Dev, Kloš, Anomander Dlouhý vlas nebo Endest Silann, Věštdomin, Karsa Orlong, Kotolion nebo Stínupán, Kruppe, Mizela, Pazderka, Jiskra, Barúk, Kel Tath, Torvald Nom, Kalista Vidikas, Barathol Méchar, Murillio, Kallor, Kedeviss, Stříž, velekněžka Tiste andii, Tulas Odtržený, Snell, Bellam Nom, Seba Krafar, Coll, Gorlas Vidikas, Bedek nebo Myrla, Chaur, Šán, Perel (démon), Kadaspala, Krysich, Přemoh, Nimander,

Kniha čtvrtá: Daň pro ohaře

Spoilery

Zakončenia dejových línií v angličtine:

The murderer with no fingers (can't remember his name off the top of my head) had killed enough people for his wife to work a ritual that would summon Hood to Darujhistan.

Hood arrives and people start randomly dying from his presence. He meets Rake, says that he's reconsidered, and gets his head lopped off with Dragnipur.

Outsidie the city, Spinnock Durav, Rake's second in command, fights Kallor to prevent him from joining in the convergence.

Near Black Coral, Seerdomin has a surreal spiritual battle with Salind, the waif priestess possessed by the Dying God.

Back in the city, Karsa and Dassem arrive. Cotillion appears, begs Dassem to turn aside, but he will not. He comes upon Rake, they fight, Rake is killed with Dragnipur.

The moon explodes and the Hounds of Light are sent forth by a mysterious force, to claim Dragnipur.

Envy and Spite happen upon each other and begin a mage duel, before deciding to team up on claim Dragnipur themselves.

The sword is defended by Karsa and Crokus. Shadowthrone sends the Hounds of Shadow to aid them. Tulas Shorn, the undead soletaken eleint Edur recently escaped from Hood's realm swoops in an carries two Hounds of Light away, to their deaths.

Inside Dragnipur, Chaos is closing in on the wagon and the Gate of Darkness. Hood arrives and summons all the legions of the dead to fight it off. A great battle begins there, with Whiskeyjack and Dujek leading Hood's forces.

Gruntle and co. arrive inside Dragnipur, do something I can't quite remember, and then leave. The Seguleh 2nd follows them back to Darujhistan and joins the fight against the Hounds of Light.

Iskaral Pust means to seize Dragnipur in the name of Shadowthrone, but is stopped by Kruppe and they have an epic mule duel.

Kallor defeats Spinnock, but Korlat and Orfantal arrive in their Soletaken forms. Orfantal picks Kallor up and begins to fly away, but Kallor slits his throat and kills him.

Kallor continues on to Darujhistan, but arrives too late.

Karsa is joined by his two daughters he sired back in the beginning of House of Chains, along with the dog he left behind. Together with Crokus and the 2nd, they succeed in driving the Hounds of Light away.

As Envy and Spite are about to make a play for the sword, Brood arrives and they run off. Brood takes the sword.

Inside the sword, Rake arrives and goes all Crystal Dragon Jesus and saves the Gate of Darkness from Chaos. Mother Dark returns to the Andii.

They bury Rake in a barrow outside the city. Brood breaks Dragnipur with the Hammer of Burn. Envy tells him that Draconus is now free.

Kallor drinks in a tavern.

Sbíhání v Darúdžistánu:

Řezník zabije Gorlase Vidikase (pomsta za zabití Murillia). Kalista Vidikas spáchá sebevraždu. Hanut Orr chce zabít všechny ve Fenixu, ale zabije jej bezprstý Gaz, jehož manželka se stala Kameníkem dómu Smrti a tím, že jej zabila přivolala (když přišel domů) do města samotného mistra Kápě.

Cech asasínů (31ks) neúšpěšně napadne vilu radní Varady (= Vorcan), z obránců nikdo nepřijde o život.

Sestra Zášť napadne Sestru Závist. Ohaři napadnou město. Kallorovi se do cesty (do města) postaví Spinnok Durav, souboj sice prohraje, je raněn, ale začíná svítání a tak se mu plán podařil. Spinnoka zachrání Korlat; její bratr Orfantal Kallora odnese v tlamě pryč, ale ten jej o něco později zabije.

Do města se dostane Poutník (Dassem Ultor = ascendent Desembrae), který chce zabít mistra Kápě, Karsa Orlong, Samar Dev (s mědvědem - bohem - v patách). Přichází také Anomander Dlouhý vlas.

Anomander zabije mistra Kápě (domluveno předem). Poutník se střetne s Anomandarem, který mu brání sejmout mistra Kápě (trochu nedorozumnění), a Syna noci zabije Dragnipúrem - čímž se Anomandar také dostane dovnitř. Po smrti Syna noci chtějí se „mocní“ zmocnit Dragnipúru:

  • Sestrám, které se přestaly mlátit, se postaví 5 Ohařů noci.
  • Iskaral Pust (chtěl jej pro Stínupána) narazí na Kruppeho
  • Deseti Ohařů světla se pak postaví do cesty Karsa, mrtvý Druhý Seguleh, mědvěd - bůh sledující Semar Dev, Tulas Odtržený - tiste edur, dřívější pán Ohařů stínu a Belachor Mechan, nasranej kvůli zranění Chaura. 7 ohařů je zabito.
  • Sestry to vzdaly až po příjezdu Caladana Chmura, který si Dragnipúr „přivlastnil“ (a pak u Barúka ve sklepení zničil)

Anomandar byl pochován Chmurem v hrobce za Darúdžistánem.

Sbíhání v Černém korálu

–doplnit–

Sbíhání v Dragnipúru

Stav před sbíháním v Darúdžistánu:
vůz zpomaluje, protože je spíše víc mrtvých kteří se na něm vezou a za ním, kteří jsou jím tažení než ti, kteří jej táhnou (před Chaosem). Ovšem z Chaosu vystoupila armáda, která se blíží ještě rychleji než samotná stěna Chaosu.

Mistr Kápě, poté co byl zabit Anomandarem, se tu objevil a povolal své vojsko mrtvých (včetně WhiskeyJacka, Dujeka, Šedých mečů, Paličů mostů, Toca….) a ti se postavili na odpor armádě Chaosu.
Vůz se zastavil a někteří z „táhnoucích“ se zapojilo do boje.

Kadaspala dokočnil svou kresbu (tetování na tělech vezoucích se na voze), která měla vyvolat (porodit?) nového boha přímo zde, nad branou Kurald Galain.

Když se Anomandar objevil v Dragnipúru, stanul na hromadě mrtvol na voze. Vojska Chaosu couvla. Vznikl (?) nový - mladý - bůh z tetování a těl. Kolem Syna noci se objevila klec - vzorec, vytvořený z tetování a chodby noci. Malý bůh chtěl bodnout(=zabít) Anomandara, což byla věc, kvůli které byl stvořen Kadaspalou = jeho pomsta Anomandarovi. Škarpa však bohu osvětlil důvody činů Syna noci (= nedělá to pro sebe) a ten se otočil proti svému stvořiteli. A poté, co zabil (jediný důvod jeho existence), zemřel sám (=osud).

Apsal'ara se zbavila řetězů tak, že je hodila do brány Matky Noci (čímž možná něco spustila), a vydloubla (?) oko novému bohu (bylo namalováno na čele Škarpy) a dala jej Anomandarovi, ten jí za to propustil z Dragnipúru.

ufff - je to dobre?

 
kniha/dan_pro_ohare.txt · Poslední úprava: 2012/12/06 16:36 autor: claude
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki