Dóm řetězů

autor: Steven Erikson
série: Malazská kniha padlých
MKP1 MKP2 MKP3 MKP4 MKP5 MKP6 MKP7 MKP8 MKP9 MKP10
díl: 4
Originální název: House of Chains
odkazy: Legie,
neco,
dalsiho

Shrnutí děje (bez spoileru)

První kniha tohoto svazku nás zavede do tajgy na severu kontinentu Genabackis. Zde se nacházejí kmeny obřích barbarů zaneprázdněných mezikmenovými sváry. Jednou za čas se však některý z válečníků vydá dolů z hor, aby nasbíral trofeje z tamějších zakrslých obyvatel, pro svou nedostatečnou velikost nazývaných „dětmi“. A tak jsme svědky spanilé jízdy Karso Orlonga a jeho dvou společníků skrz území ostatních kmenů a samotného nájezdu na lidskou osadu. Nic však nedopadne tak jak všichni očekávali, jak nájezdníci tak usedlí obyvatelé.

Sedmiměstí bylo osvobozeno. Ša'ik se stáhla se svou armádou na svatou poušť a vyčkává na odpověď říše. Během čekání se však v jejím táboře roztáčí kolotoč intrik a bojů o moc. Všechny ty zkrachovalé existence si chtějí nahradit své bývalé neúspěchy - bývalí důstojníci malazské armády, svržení veleknězevé či neúspěšní mágové. Mezitím připlouvá do poslední malazské bašty na kontinentě - Arenu malazská trestní výprava. Říše si nemůže dovolit nechat povstání nepotlačeno. Šlo by o velmi nepříjemný precedens, ale hlavně jde o zajištění obnovení dodávek obilí a znovuzavedení obchodních stezek. To vše má splnit nově zformovaná 14. armáda pod vedením pobočnice Tavore. Armáda je převážně odvedenecká, jediní veteráni jsou ti násilně znovunaverbovaní v Arenu, tedy přeživší z posádky co viděli Pád Coltaionova řetězu. Díky tomu budou v armádě známé tváře - Gesler, Balšám a hlavně Šumař, který se nechal dobrovolně naverbovat jako Struna v Malazu.

Válka bohů pomalu začíná, Chromý bůh doplňuje svoji sbírku nedokonalých smrtelných zástupců. Pán balíčku se naplno ujímá své role. A Stínupán s Kotilionem kují pikle, jak jinak …

POV - Hlavní postavy

u každé z knih vypsat POV 1)

Kniha první: Tváře ve skále - Karsa Orlong

Kniha druhá: Chladné železo - Gamet, Lostara Yil, Struna, Řezník, Kalam Méchar, Onrak Zlomený, Heborik Lehkoruký, Toblakai

Kniha třetí: Něco dýchá - Řezník, Kalam Méchar, Lostara Yil, Korbolo Dom, Heborik Lehkoruký, Felisín mladší, Toblakai, Struna, Gamet, Trull Sengar

Kniha čtvrtá: Dóm řetězů - ša´ik, Korbolo Dom, Scillara, Corabb Bhilan Thenu'alas, Gamet, Struna, Řezník, Trull Sengar, Lostara Yil, Kalam Méchar, Febryl, L´orik, Onrak Zlomený

Spoilery

Shrnutí událostí noci „sblížení“

Heborik se pokusil odvést Scillaru k Felisín Mladší na kamenný palouk (nebo jak). Postavili se mu do cesty 2 asasínové Korbala Doma, roztrhal je. Druhý útok ale asasínové provedli pomocí kuší a šipek a Heborika zcela ochromili. Když jej chtěli 3 vrazi dorazit, objevili se u Heborika 2 duchové/přízraky. Muž a žena. Po drobné slovní výměně názorů byli vrahové zabiti dalším duchem - ženou. (dle osloveni „holka“ bych to tipoval na marinačky hlídající Stříbrnou lišku, kdo byl ale ten chlap, netuším). Scillara Heborika odtáhla zpět do jeho „chrámu“ (stanu) a sama se vydala za Felisín Mladší.

Lorik byl poslán ke Korbalu Domovi, aby mu vyřídíl vzkaz šaik, tam však dostal nůž do zad, díky ochraným kouzlům přežije. Korbalo Dom spustil svůj plán: vypustil asasíny, aby zabili všechny špehy Bidithala (zneužité ženy) a poslal posla k pobočnici Tavore o své úmyslu přinést ji hlavu šaik.

U kameného palouku Karsa Olong zabil 5 asasínu, zachránil Scillaru a Felisín Mladší.

Mathok na Leomanův rozkaz se chystá odvést Svatou knihu pryč z oázy, jeho stan/velení byl právě pod 6 útokem asasínů.

Kalam zabije ruku Drápu, která jde po Bidithalovi. Setká se s ním a Silgarem. Jsou mu poskytnuty nějaké informace - např. že Korbalo Dom je mistr Drápu. Bidithal zmizí a na Kalama pošle přízraky. V boji Kalamovi pomůže Kotilion.

Karsu Olong zabíjí Silgara a vydává se po stopách Bidithala.

Kalam se chystá na útok na stanoviště Korbala Doma. Znenadání se mu za zády objeví postava, jejíž hlas zná a má popálený obličej - Kalam vzpomíná, že tento muž zemřel v Malazu (kdo to je? Krovák? - v MKP6, str. 88 Kalam vzpomíná, že mu Křovákův duch zachránil život - sedí popálený obličej, ale nesedí že zemřel v Malazu…). Někdo začne útočit na stráže okolo velení Korbela doma, Kalam se pak sám přes dvě stráže dostane dovnitř stanu, za pomocí otataralové dýky zlomí kouzelné ochrany. Uvnitř svede souboj s „pardúnem“, který jej zná. (kdo to je?). Asasína zabije. Objeví se Kamist Reloe a 2 drápové. Kalam zabíjí drápy kušemi a Kamistra uškvaří Rychlej Ben, který se sem přenesl (nějak) za pomoci žaludu. (možná to byl jeden z těch jeho „trackovacích“ kamínků). Oba pokračují za Korbelem Domem. Najdou mrtvou Henaras (zabil ji Perel). Korbela omráčí a svážou.

Karsa Olong zabíjí Bidithala. Febryl zabíjí asasíny. Karsa zabíjí Febryla :)

Gamet, dle všeho už mrtvý, se připojuje k duchům vojsk. Společně s jízdválečníkem (přilba s dračími křídly, žena, modré oči - kdo to je?) pak jede do boje - zmasakrovat nicnetušící Psobijce. Dívá se za nimi Nill, Nether a Kenebův syn Žrout.

Karsu Olong se potkal s ohaři smrti. Jednoho zabil, druhého zranil, sledoval a s pomocí Leomana také zabil.

Kalam s Rychlym Benem předávají Korbala Doma Perelovi.

Začíná svítat

Otázky při čtení

Co přesně jsou zač bohové Teblorů?

7 T'lan Imass, kteří zklamali při pokusu o zničení Forkul Assail, za trest ostatním T'lan Imassi pohřbeni v jeskyni. Trestem je, že se nemohou dívat na svět. Vyvoleni Chromým bohem pro své zlomení, jsou dokonce v Domu řetězů jako Sedmička. Pomáhají Chromému bohovi manipulovat s Teblory

Kdo byl ten, který Telbory rozdělil do klanů a údolí? Ten, který vše sepsal/vyryl do skály (či dřeva)?
Kdo byl "archeolog", který dokázal ranou pěstí zlomit telborovi několik žeber?

Urko Krust, bývalý admirál Malazské říše, člen Kallenvedovi „rodiny“, fingoval utopení, aby se vytratil z říše po Laseenině převratu

Komu patřily dýky, které si Kalam koupil krámku v G'danisbanu? (str. 319)
1) postavy nesoucí příběh, postavy jejichž osud v dané části sleduje
 
kniha/dom_retezu.txt · Poslední úprava: 2012/12/06 16:37 autor: claude
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki