Noc nožů

autor: Ian Cameron Esslemont
série: Malazská říše
díl: 1
Originální název: Night of Knives
odkazy: Legie

Shrnutí děje (bez spoileru)

První díl série, která doplňuje a objasňuje několik důležitých informací týkající se světa Malazské říše. Celá kniha se odehrává během jednoho dne a noci roku 1154 spánku ohnice neboli 96. roku Malazské říše. Jedná se o rok, který popisuje prolog Měsíčních zahrad a odehrává se 7 let před hlavním dějem. Noc nožů popisuje sbíhání moci během návratu císaře Kellanveda a jeho spor s regentkou Mrzenou. Kniha nám objasní jak to bylo s atentátem na císaře a Tanečníka.

Konfliktu mezi Kellanvedem a Mrzenou se zúčastní několik postav známých ze série od Eriksona, detailní popis celé události objasní mnoho vztahů mezi mocnými říše. Druhým, neméně zajímavým příběhem je popis rozbití prvního meče a zrada Dassema Ultora. To je vyprávěno jako vzpomínky jednoho účastníka.

Tento díl by se dal nazvat prologem k Malazské knize padlých, ale osobně s ním nedoporučuji začínat, protože k jeho dokonalému pochopení je třeba již znát základní reálie daného světa.

Hlavní postavy

Spoilery

Atentát na císaře Mrzena zaútočí se svým spárským komandem na Kellanveda a Tanečníka v Posměvákově tvrzi. Během této potyčky Tanečník pobije mnoho spárů, ale nakonec jsou nuceni ustoupit a oba skočí z balkonů. I přes zranění způsobené pádem a čepelemi spárů se jim podaří dostat se k Domu mrtvých. Tam před jejich příchodem začne kult stínu (založený Tanečníkem) manévr na odlákání pozornosti strážců domu, čímž umožní císaři a jeho pobočníkovi vniknout dovnitř. Tayschrenn, který během celého sporu mezi císařem a regentkou zůstal stranou, si po rozhovoru s Mrzenou myslí, že bitka v Posměvákovi tvrzi byla jen zástěrka k odlákání pozornosti od průniku do Domu smrti a uchvácení trůnu.

Zlomení Prvního meče Po dlouhé nepřítomnosti císaře se Mrzena rozhodla, že odstraní možné nástupce na jeho místo a tím odvrátí občanskou válku. Toto rozhodnutí zahrnovalo zabití Prvního meče říše Dassema Ultora. Během jeho souboje s posledním šampionem Falah'dan Surgenem ho smrtelně poranili střelou z kuše. Během jeho ústupu z boje zahynula většina prvního meče (elitních válečníků bojujících po Dassemově boku jako stráž). Ústup byl o to ztížen, že malazské sbory nepostoupily a nezatlačily nepřátele jako obvykle - pravidelně další část zrady. Nakonec se jim však podařilo stáhnout do bezpečí za malazské linie. Druhý den se Mrzena se svými spárskými poručíky pokusila zabít raněného Dassema a zbytek jeho elitních strážců. Situaci však hrubě podcenila a vraždu nechala jen na dvou svých pobočnících. Dassem se probudil z kómatu a nekompromisně si to s nimi vyřídil. Po této srážce prchá z tábora se svými posledními dvěma přáteli. Na pobřeží Sedmiměstí se trojice rozděluje, Drápek s Kalenem se vracejí do Quon Tali a Dassem odchází na západ.

 
kniha/noc_nozu.txt · Poslední úprava: 2014/08/08 13:39 autor: Hrutwang
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki