Půlnoční vlny

autor: Steven Erikson
série: Malazská kniha padlých
MKP1 MKP2 MKP3 MKP4 MKP5 MKP6 MKP7 MKP8 MKP9 MKP10
díl: 5
Originální název: Midnight Tides
odkazy: Legie,
neco,
dalsiho

Shrnutí děje (bez spoileru)

Erikson opět ukazuje, že jeho fantazie nezná mezí. Potom co se čtenář konečně zorientoval v dění kolem Malazského impéria nám představí zcela nový kontinent Leder, kde je všechno jinak. Zde je dominantní silou Lederské království, stejně nenasytné a expanzivní jako malazská říše. Ledeřané však mají ještě méně skrupulí. Jejich bohem jsou peníze a na svém honu za horami zlata se nerozpakují ani před opakovanou genocidou. Lederské království už pohltilo mnohé okolní sousedy. Barbary porazily jejich skvěle disciplinované legie, vojenské národy srazili na kolena ekonomicky a ty zbývající zadupali do země svou surovou magií držeb. Pro takový systém je nutný neustálý přísun nového území a nové kořisti, proto nyní Ledeřané utkávají pavučinu obchodních smluv a vojenského nátlaku na obyvatele severního pobřeží - Tiste Edur.

Ano, na severním pobřeží žije tistejský národ, který je čistokrevný a bez míšení s lidskými kmeny. Tato rasa však značně upadla do hlubin barbarství. Živí se rybolovem a lovem tuleňů a svou slavnou minulost si pamatuje jen matně a zkresleně. Nyní však byly po dlouhých válkách kmeny sjednoceny pod jednu korouhev a kněz-náčelník vysílá bratry Sengary na výpravu pro boží dar. Lederské království by se mělo bát, protože i na tento kontinent zasahuje válka bohů. A pro bohy jsou osudy smrtelníků a jejich říší jen prostředkem k moci.

POV - Hlavní postavy

u každé z knih vypsat POV 1)

Kniha první: Zamrzlá krev - Trull Sengar, Udinaas, Seren Pedak, Tehol Beddikt, Brys Beddikt, Šurk Elalle

Kniha druhá: Přídě dne - Trull Sengar, Udinaas, Seren Pedak, Tehol Beddikt, Brys Beddikt, Šurk Elalle

Kniha třetí: Co není vidět - Trull Sengar, Udinaas, Seren Pedak, Tehol Beddikt, Brys Beddikt, Šurk Elalle, Bugg, Withal

Kniha čtvrtá: Půlnoční vlny - Trull Sengar, Udinaas, Seren Pedak, Tehol Beddikt, Brys Beddikt, Šurk Elalle, Bugg, Withal

Spoilery

Úvod:

Po rozštěpení Kurald Emurlahn Tiste Andii a Tiste Edur přišli na svět Malazu, přesněji na kontinet Leder. To bylo samozřejmě v době, kdy žádný malaz neexistoval :-). Na tomto světe však pobývali K'Chain Che'Malle, proto se mezi nimi a tistejskou alianci uskutečnila bitava(y). Skabandari, velitel Edur, po bitvě těžce zranil Zmara a uvěznil ho v Azathu. Edurské oddíly zmasakrovaly přeživší Andie a jejich duchy zotročily.

Z povzdálí vše sleduje jaghut Gothos a na přání staršího boha Maela vše „konzervuje“ ledem své chodby Omtose Phellack. Tím se zapříčiní zamezení vývoje magie - držby se nevyvinou v chodby. Mael pak společně s Kilmandaros pomstí zradu Zmara, Skabandari je zabit a jeho duše uvězněna ve finistu. Kterou si Gothos vyžádá jako splátku za své služby.

Chromý bůh zachránil mečíře Withala a přikázal mu ukovat „neobyčejný“ meč.

Otázky

Co, kdo je to Bloud - hlavní jméno různých klení a povzdechů?

Bloud je pán „balíčku“ Držeb je tedy starším ekvivalentem k pánovi Balíčku Draků. Ve své době měl však mnoho uctívačů - stal se tedy bohem. Jako bůh se nejprve snažil dodržovat neutralitu, ale jeho uctívači v jeho jméně páchali mnoho krutostí, nakonec je vyhladili Forkrul Assail. Bloud byl svými činy ekvivalentem Dvojčatům náhody.

1) postavy nesoucí příběh, postavy jejichž osud v dané části sleduje
 
kniha/pulnocni_vlny.txt · Poslední úprava: 2012/12/06 16:37 autor: claude
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki