Icarium

Dlouhověký Jhag, výborný bojovník, fascinovaný časem. Vysoký, hubený, šedozelená pleť, ruce s dlouhými prsty. Má dlouhé šedé vlasy se zbytky černé barvy.

Trpí ztrátami paměti, nepamatuje si své předchozí činy a tak stále objevuje - často to, co již několikrát objevil, či sám vytvořil či zapříčinil.

Jeho společníkem na cestách - strážcem respektive „usměrňovačem/umírňovačem“ chování - je Mappo Trell.

Otcem je Jaghut Gothos, matkou pak nějaká Thelomen Toblakaika.

Základní údaje

Jméno Icarium
Přezdívky Zloděj tisíců životů, Vrah deseti tisíc, Tvůrce času
Jméno v originále Icarium
Rasa Jhag
Národnost
Organizace

Objevil se v

Vývoj postavy

MKP1

Jen zmíněn.

MKP2

Icarium putuje s průvodcem Mappo Pořízem po Pan'potsun Odhan a Sedmiměstí a pátrá po své minulosti.

Icarium kdysi vyvraždil Mappovo město, Bezejmenní pak dali Mappovi za úkol Icaria doprovázet, aby nenalezl svou ztracenou paměť a nezpůsobil více neštěstí.
Ve skutečnosti to však byli sami Bezejmenní, kdo město zničili, aby stvořili Icariova průvodce, který ho bude ovládat tak, aby bylo možné Icaria použít jako zbraň.
Icarium je asi jediný, kdo je schopen zabít Azath. Jeho prokletí - ztráta paměti - je důsledkem toho, že se kdysi snažil osvobodit svého otce, Gothose, ze zajetí Azathu.

Na chvíli se stanou nedobrovolnými strážci brány Cesty rukou, která má d'iverse dovést k ascendenci, díky které by vládli všem ostatním.

Setkají se s Šumařem, Líto a Kvítkem, při boji u azathu Tremorlor se zas rozdělí. Mappo a Icarium, který při boji upadl do bezvědomí a zas si nic nepamatuje, znovu začnou putovat po Sedmiměstí.

MKP4

Mappo a Icarium potkají Karsu Orlonga, ve vzájemné potyčce jsou Icarium i Karsa omráčeni.

MKP6

Bezejmenní vyvolají d'iverse Dežima Nebrála, aby zabil Mappa a oni ho mohli nahradit jiným průvodcem, Taralakem Výdem. Icarium je nalezen Tiste Edur a označen jako šampión, který se má utkat s jejich císařem. Cestou na Lederas má Icarium Edurům pomoci získat První trůn na Drift Avalii.

Tam je naštěstí dostatečně dlouho odrážen a nakonec dotekem Eres'al vyléčen z bojového šílenství a pravděpodobně i ztráty paměti.

MKP7

Icarium se má utkat s Rhuladem Sengarem, Císařem tisíce smrtí ve městě Lederas.

Než se tak stane, Icarium zmizí ve městě, protože nalezl svůj prastarý mechanismus.
 
postava/icarium.txt · Poslední úprava: 2017/11/30 22:39 autor: Shelagh
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki