Arenská cesta

Arenská cesta je desetimílová vyvýšená cesta začínající bránou v malé vesnici Balán. Byla postavena na příkaz Dassema Ultora poté, co sem dorazil. Z obou stran celé cesty jsou příkopy a hliněné valy, na jejichž vršku rostou cedry, které sem byly převezeny a zasazeny. První třetina silnice je známá také jako Rampa, jedná se o mírný svah, který pak sestupuje do nížiny, ve které leží samotný Aren. Asi míli před hlavní branou se na východ od silnice rozkládají kopce. Jedná se o mohyly, v nichž jsou pohřbena těla z masakru, který T´lan Imass v Arenu rozpoutali při jeho dobytí Kellanvedem, odpočívá zde například falah´dan nebo Svatý ochránce a také přední rodiny města.

MKP2

Po zradě Mallika Rella a Pormqualově rozkazu složit zbraně je podél celé cesty ukřižována Arenská armáda čítající přibližně deset tisíc mužů, mezi nimi byl například i Kalous.

MKP4

Poté, co se rozšířila zvěst o statečném boji Coltaina a jeho 7. armády, se stala Arenská silnice jedním obrovským chrámem. Stromy, kde byla těla ukřižovaných, jsou téměř zcela ověšeny různými amulety a vyryté postavy znázorňují vojáky, kteří zde byli zabiti.
 
zemepis/arenska_cesta.txt · Poslední úprava: 2011/03/28 14:09 autor: Shelagh
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki