Dřevnov

Svobodné město v Genabakis, dobyté Malažany.

Při dobývání města zahynul téměř celý zbývající kádr mágů 2. armády a téměř všichni Paliči mostů.

Po dobytí nechali Malažané Moranthy vyrovnat si účty, ti pak zmasakrovali téměř 20 000 obyvatel - duše za duši ze starých konfliktů.

 
zemepis/drevnov.txt · Poslední úprava: 2017/08/02 18:33 autor: Shelagh
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki