Gadróbská pahorkatina

Gadróbská pahorkatina je kopcovitý terén ležící východně od Darúdžhistánu, původně byla celá oblast pokrytá vnitrozemským mořem vzniklým z ledovců vytvořených Jaghuty jako obrana před T´lan Imass, pozůstatek tohoto moře je již pouze Azurové jezero. Mezi domorodými kmeny Gadróbiů existuje báje, že někde v těchto kopcích je jaghutská mohyla, tato báj se postupně rozšířila po celé Genabackis. Postupně tak přicházely hledači pokladů, zprvu jednotlivě, pak dokonce celé kmeny vedené náčelníky. Kopce jsou ještě nyní plné děr, jak se hledači snažili nalézt tuto bájnou mohylu. Z těchto tisíc lidí, kteří se zde usadili, pak vzniklo město Darúdžhistán.

MKP1

Opravdu se zde nachází mohyla jaghutského tyrana Raesta, který zde byl uvězněn ostatními Jaghuty. Výchozím bodem je velký kámen ležící téměř kompletně pod povrchem, tento kámen však není vstupem do mohyly, je pouze začátkem cesty. Sama mohyla leží v chodbě Omtose Phellack a je přístupná pouze T´lan Imass a Jaghutům.
 
zemepis/gadrobska_pahorkatina.txt · Poslední úprava: 2011/03/14 22:56 autor: Mav
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki