Lebeň

Vězeňský tábor nacházející se v Dosinské Jámě na Otataralovém ostrově, 30 líg na sever od přístavního města Dosin Pali. Z tábora se postupně stalo v podstatě město s několika nevěstinci sloužícími především strážným, hospodou a hernami. Je umístěno poblíž jednoho z mála nalezišť otataralu. Je pod malažskou nadvládou, jsou sem posíláni vězni z celé říše, aby těžili pro říši velmi vzácný otataral. V době vzpoury v Sedmiměstí je ve městě okolo 12 000 vězňů a asi 300 vojáků (75 malažských a více jak 200 dosinských), dále několik stovek místních obyvatel (prostitutky, kasta sloužících, obchodníci), kteří slouží vojákům. Těžba v Lebeni probíhá hned v několika šachtách, kterými jsou: Hluboký Důl se silnou žílou otataralu, Kroutěnice se složenou žílou, Hlubozem a hlavní štola, kterou je Skorosvětlo.

Přibližně uprostřed města se nachází Krysí rynk, na kterém je umístěna Sawarkova tvrz tvořená velkými nahrubo otesanými kvádry. V době povstání je velitelem města Malažan Sawark, který velí místním vojákům a vězeň Beneth, který má pod palcem vězně.

Z Lebeně se nepodařilo nikomu utéct, respektive ti, kteří utekli se nedostali příliš daleko, město se nachází uprostřed vyprahlé pouště, kde nejsou prakticky žádné prameny pitné vody a na severu je jezero Utopenců, kde se díky nedostatku vztlaku každý vězeň utopil.

V době povstání zde byl uvězněn Heborik, Baudín a Felisin.

MKP2

Při povstání v Sedmiměstí se v Lebeni vzbouřili dosinští vojáci a pozabíjeli početně slabší malažské mužstvo. V noci tohoto povstání odsud unikají Heborik, Baudín a Felisín.
 
zemepis/leben.txt · Poslední úprava: 2011/03/10 18:38 autor: Mav
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki