Lest

Město ležící na východním pobřeží kontinentu Genabackis, čtyři dny cesty jižně od Capustanu, severně od Setty, leží v podhůří Výrazných hor. Teče kolem něj řeka Setta, stejná řeka jako kolem stejnojmenného města. Před nástupem Pannionského dominia bylo proslavené především svými visutými zahradami a stejně jako Setta také kvalitním hedvábím, se kterým se zde obchodovalo

MKP3

Město bylo napadeno rozpínajícím se Pannionským dominiem a následně po několika dnech dobyto vojskem septarchy Inala. O šest měsíců později je osvobozeno vojskem Caladana Chmura, všichni obyvatelé však byli zabiti, snězeni nebo rekrutováni dominiem.
 
zemepis/lest.txt · Poslední úprava: 2011/03/14 23:13 autor: Mav
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki