město Malaz

Ostrovní město, odkud pochází císař, který založil Malazskou říši.

Význačná místa:

- Myší Díra: prokletá čtvrť, bývalý domov lidí se slabším nadáním. Byla vypálena císařskými čaroději při čistkách. Odtud pochází pobočnice Lorn.

- Posměvákova tvrz

 
zemepis/malaz.txt · Poslední úprava: 2017/08/03 13:48 autor: Shelagh
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki