Obsah

Pád

Kopec nacházející se přibližně pět set kroků východně od hradeb Arenu, jižně od Erougimonu.

MKP3

Místo posledního boje Coltaina a jeho7. armády při krytí ústupu malazských uprchlíků do Arenu. Místo, kde padl Coltain, proto označení Pád.

MKP4

Jak se rozšířila zvěst o statečném boji Coltaina a 7. armády, z tohoto místa se stal malý chrám. Přicházejí sem poutníci z celého Sedmiměstí, kteří zde pod příkrovem noci kladou amulety, pomalované zvířecí lebky a další předměty.
 
zemepis/pad.txt · Poslední úprava: 2011/03/17 20:59 autor: Mav
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki