Setta

Město ležící na východním pobřeží kontinentu Genabackis, jižně od Capustanu, severně od Korálu, leží v podhůří Výrazných hor. Jmenuje se podle stejnojmenné řeky, která kolem něj teče. Před nástupem Pannionského dominia bylo slavné především kvalitním hedvábím a barvenými látkami, obchod s těmito komoditami byl hlavním zdrojem příjmu města.

MKP3

Město bylo napadeno rozpínajícím se Pannionským dominiem. Setta vydržela vzdorovat několikanásobně početnější síle útočníků po tři týdny a to i přesto, že se předpokládalo, že nevydrží ani týden. O půl roku později je Setta osvobozena Dujekem Jednorukým a jeho vojskem, ve městě však již nezůstalo nic, co by se dalo zachránit. Všichni obyvatelé byli pobiti, snězeni nebo rekrutováni k Tenescowri. Ze Setty se tak stalo zcela prázdné město.
 
zemepis/setta.txt · Poslední úprava: 2011/03/14 22:31 autor: Mav
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki