Azathanai

Azathanai jsou zřejmě nejstarší rasa Malazkého světa. Zrodili se z čisté divoké a nespoutané magie v době kdy svět teprve ožíval. O tomto období není zřejmě nic moc známo. Prvotní Azathanai byly bytosti téměř neomezené moci a nepředvídatelné povahy, podobně jako magie, jež je zrodila. Nejspíš spolu vedli konflikty, které však nikam nevedly a tak se postupně začali zaměřovat na „kultivaci“ světa - začali dělat pokusy s tvořením. Jak svět postupně zrál a divoká magie se zklidňovala, zklidňovali se i Azathanai a začali se čím dál tím více podobat pozdějším formám života. Začali nabývat hmotných podob, utvářet společentsví a dokonce se rozmnožovat běžným způsobem.

S přibývajícími generacemi začali být čím dál tím více „civilizovanější“. Původní Azathanai zmizeli neznámo kam, možná byli zničeni svými dětmi, možná zanikli v důsledku změn, jimiž magie ve světě procházela. Neznámo kdy zřejmě začali vytvářet, upravovat a ničit složitější formy života. Z těch, které přežily se později vyvinuly zakladatelské a jiné rasy. Existuje názor, že většina ze zakladatelksých ras byla původně experimentem některého z Azathanai. Těmto rasám pravděpodobně původně vládli jako bohové, jak se ale tyto rasy postupně učili vládnout magií, význam Azathanai se snižoval až se stali téměř jen další rasou mezi ostatními. Většině z nich tento stav zřejmě vyhovoval a přestože jejich moc stále dalece převyšovala moc ostatních ras, neměli ambice jako rasa prosazovat svou nadřazenost. Někteří se ujali vlády nad některým aspektem světa a později se stali známými jako starší bohové. Jiní se, zdá se, usadili a žili prostým a nezávislým životem. Do života ostatních ras výrazněji zasahovali jen z provokace nebo donucení. K tomu se váže zkazka, že kdysi vytáhli do války proti Tistejům. Tistejští vládci v té době nějak získali krev Tiam a stali se z nich převtělenci. S takto získanou mocí nastolili ve svém národě krutovládu tak strašnou, že Azathanai proti nim hromadně povstali a do posledního je zničili. Tento akt také zřejmě značně změnil vývoj Tistejské rasy.

Co se týče jména Azathanai (původní jméno není známé, snad ani žádné neměli), to pochází z Tistejského jazyka a znamená „Ti, co uctívají Azathy“. Vychází z faktu, že Azathanai uctívají Azathské domy, podobně jako jiní uctívají bohy. Důvodem tohoto uctívání je fakt, že Azathské domy (alespoň v éře zakladatelksých ras) byly projevem přirozené magie světa. Magie, z níž vzešli i sami Azathanai a která z ne úplně jasných důvodu začala vytvářet Azathské domy. Teorie říká, že jsou jakýmsi přirozeným magickým odrazem jednoho z nejhlavnějších projevů (v té době ještě mladé) civilizace, a sice stavění příbytků. Příbytky se pro smrtelné rasy stávaly životně důležitým aspektem jejich života, kterýho si zcela přirozeně vážili a starali se o ně. Svým způsobem je tedy neustále a s velkou intenzitou uctívali. A protože v Malazkém univerzu je uctívání síla, která může i v neživých věcech a jevech probudit duchy a stvořit bohy, tak zřejmě bylo i příčinou vzniku Azathů. Zda se původ a smysl Azathů v průběhu věků nějak změnil není známo.

Samotní Azathanai jako jedinci byli vzájemně velmi odlišní. Mohli nabývat jakýchkoliv hmotných podob a měnit je svou vůlí. Protože s postupným vývojem získali fyzická těla, tak se stali smrtelnými v tom ohledu, že mohli být fyzicky zraněni i zabiti. Jak fyzická smrt ovlivňuje jejich duši a zda se mohou vrátit v novém těle není známo. Čas se jich nedotýká a stárnou jen pokud chtějí.

Všichni Azathanai mají zřejmě v různé míře dostupné všechny druhy magie, většinou se však zaměřují na jeden aspekt. Jejich vztah k chodbám a držbám je nejasný, jelikož jsou starší než ony a není známo, jestli je v chodbách a držbách spoutána všechna magie. Jisté ale je, že někteří Azathanai jsou pány ve vlastních chodách a držbách.

Jaká je populace Azathanai v době Malazké říše není jasné. Starší bohové jsou stále přítomni, zda ale ještě existují „obyčejnější“ Azathanai není známo.

Nejznámější a nejdůležitější Azathanai:
Ardata - aspekt neznámý.
Bloud (Erastas) - jeho aspektem je zřejmě jakási forma nadvlády a vnucování. Stvořil držby.
Draconus - jeho aspektem je Temnota. Stvořil Dragnipúr.
Caladan Chmur - aspekt neznámý, souvisí se zemí.
Grizzin Farl - aspekt neznámmý. Jediný Azathanai, který se považoval za válečníka.
K'rul - aspekt neznámý. Stvořil chodby.
Kilmandaros - aspekt neznámý.
Mael - aspekt moře.
Olar Ethil - aspekt ohně.
Sechul Lath - aspekt náhody.
Sestra chladných nocí - aspekt tmy. Používala Rašan.
Stařec - aspekt neznámý. Souvisí s chladem a vakuem.
T'riss - aspekt snů.

 
azathanai.txt · Poslední úprava: 2016/05/09 01:49 autor: Nurvel
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki