Paliči mostů

Elitní část malazské armády vzniklá za Sedmiměstského tažení. Seskupena byla po dobytí G’danisbanu, kdy měla dostihnout skupinu mágů. Během pronásledování přes Raraku byla tato nesourodá skupinka vojáků přetavena v něco víc. Vznik je podrobně popsán v MKP3 během rozhovoru mezi Whikeyjackem a Anomanderem. Postupně byla setnina doplněna až na legii.

Po tažení v Sedmiměstí se účastnili potlačení povstání v Myší díře v městě Malaz při zákazu „domácké“ magie. Po povstání byla tato legie odvelena do Genabackis, kde o síle přes tisíc vojáků tvořila podstatnou část 2. armády.

MKP1 Během obléhání Dřevnova byla tato legie pověřena podkopáním hradeb, při magické přestřelce byly tunely zavaleny a přežilo jen pár desítek vojáků. Po této katastrofě byla jednotka změněna na útočnou setninu, měla za úkol podrýt morálku a obranu Dárudžihstánu.

MKP2 Šumař pomohl dítěti Tannoského poutníka duší, kněze s nemalou mocí. Ten za to věnoval Paličům mostů tannoskou píseň.

MKP3 Po předstíraném přejití 2.armády do ilegality a spojením s vojem Caladana Chmura, byla jednotka Paličů pověřena diverzní akcí v městě Korál. Během této akce došlo v jednotce ke velkým ztrátám, přeživší byli potichu uvolněni z armády. Veteráni se přesunuli do Dárudžihstánu, kde si založili hospodu.

MKP4 Voják Šumař se nechal znovu naverbovat do 14. armády, která měla za úkol potlačit povstání v Sedmiměstí. Během tažení se dostal až zpět na Raraku. Tím se uzavřel kruh a Tannnoská píseň začala působit - celá jednotka ascendovala.

 
jednotka/palici_mostu.txt · Poslední úprava: 2010/04/26 22:34 autor: archon
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki